Vad har Centern emot en ny länsväg 181?

Herrljunga

Den politiska debatten som blommat upp i Herrljunga är intressant att följa. Tyvärr så kommer det inte att finnas någon vinnare.

Den 27 april får Rydberg i AT möjlighet att med egna ord redogöra för vad som hänt. I redogörelsen framkommer att Rydberg tagit initiativ till att väcka frågan om Lv 181 och vikten av att denna väg blir utbyggd för Herrljunga kommuns möjliga utveckling.

Den 28 april går kommunalrådet Johnny Carlsson (C) ut i Radio Sju och meddelar att samarbetet med Moderaterna och Kommunens väl upphört. Carlsson skulle i stället söka samarbete med Socialdemokraterna, miljöpartiet och möjligen något annat parti för att få majoriteten på nytt. Carlsson uttryckte även att Christina Abrahamsson (M) borde avsäga sig sitt uppdrag.

27 april står det i AT att just denna Christina Abrahamsson lyft frågan om Lv 181 och hur viktigt det är att få med denna i den regionala planen. Abrahamsson lyfte frågan på det öppna kommunstyrelsemötet då hon anser det mycket viktigt/angeläget att vägen prioriteras. Kontakt hade tagits med Falköpings och Vårgårda kommuner, vilka hade påtalat vikten av att denna väg byggs ut till sin färdighet, från Bråttensby till Bergagärde.

Johnny Carlsson, dina föregångare har lyckats med att stoppa utvecklingen i Herrljunga kommun genom att se till så Lv 181 ej får göras i ordning från Bråttensby till Bergagärde. Detta under en 30-årsperiod. Släpp nu taget om dina föregångare för att du själv inte skall fortsätta med den fega Centerpolitiken i nu aktuell fråga.

Men allt tyder på att du redan gjort detta. För när frågan togs upp på det öppna kommunstyrelsemötet ville du få en utredning angående Lv 181 precis som om inte 30 år skulle räcka för utredningar och att komma överens med de få centerpartister som skulle kunna hjälpa till med att utveckla vår kommun genom att sälja av det markbehov som behövs.

Mina tankar är när det gäller beskrivning av färdriktningen, från Vårgårda och in i hjärtat av Herrljunga. I Remmenedal finns kommunalt vatten/avlopp. Så varför inte se till så att människor som vill bosätta sig i det lilla samhället får denna möjlighet utan att bli vingklippta.

När utbyggnaden av Lv 181 stod klar fram till Bråttensby nämndes att nu har miljön för skog och natur förbättrats. Det var väl synd att man inte kunde lägga till att miljön har förbättrats även för de boende utmed den gamla vägsträckan av Lv 181 förbi Remmenedal och delar av centrala Herrljunga..

I Herrljunga löper Lv 181 som ett mullrande svärd rakt genom de centrala delarna. I dess närhet finns vårdcentral, tandläkare, läkare, barnmorska, sjukgymnastik och rehab av olika slag. Här finns också apotek. På motsatta sidan av Lv 181 ligger gymnasiet och högstadiet med flera hundra elever och lärare som vistas i dessa lokaler dagligen.

I Herrljungas största bostadsområde Horsby har i dagarna första huset börjat byggas i det södra området, men förmodligen har kommunen i sammanhanget ”glömt” att äska pengar för en utbyggnad av Lv 181 mellan Bråttensby och Bergagärde. Vi talar då om uppskattningsvis något tusental personer som skall korsa eller röra sig längs med ”det mullrande svärdet”, Lv 181.

Från korsningen mot Horsby når man även centralortens låg- och mellanstadieskola med tillhörande Fritids. Denna skola har man beslutat att kraftigt bygga ut för det uppkomna behovet och uttjänade lokaler. Eleverna kommer inte bara från Horsbyområdet utan måste ta sig längs med eller över Lv 181 för att ta sig till och från skolan.

I fortsättningen av Ringleden närmar vi oss infarten till Folkets Park och idrottsplatsen Skoghälla. Men först måste vi passera förskolan Ugglan som ligger i direkt anslutning till Lv 181. Även här är det barn som måste korsa Lv 181 för att ta sig till och från inrättningen.

En skrivelse med ett hundratal namnunderskrifter har tidigare vid två tillfällen sänts till kommunen angående Lv 181. Skrivelsen handlar om säkerheten, miljön och den möjliga utvecklingen av Herrljunga kommun. Om någon missat dessa ”uppvaktningar” eller kanske bara är intresserade av vilka som undertecknat, så finns ytterligare exemplar hemma hos undertecknad.

Det jag nu har nämnt torde gälla samtliga partier i vår lilla kommun. Ta ett beslut och se till så att Lv 181 byggs ut och blir den puls jag själv tror på. Enda tvivlet jag har är vad står egentligen Centerpartiet och Johnny Carlsson för? För det var väl inte så att både kommunchefen och Christina Abrahamsson trampade på kommunalrådets ömma tå i den nu uppkomna politiska situationen?

  • Benny Magnusson
    före detta Centerpartist
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher