Foto: MÅRTEN ÖHMAN
BOLLTORPS ÄNGAR. Här kan det bli bostäder i framtiden.

Alliansen: bygg på odlingsmark

Alingsås

Odlingsmarken kan inte vara helig. Istället bör man satsa på bostäder i Tomtered och Bolltorp.
Så resonerar Alliansen som återremitterat Alingsås kommuns översiktsplan (ÖP).
– Vi vill se en mer tillväxtorienterad ÖP, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under våren har en ny översiktsplan för Alingsås kommun varit ute på samråd. En av remissinstanserna har varit kommunstyrelsen, som bland annat slagit fast att om ett annat styrdokument, Tillväxtprogrammet 2017-2016, ”ska bli verkställt” så måste det allmänna intresset för bostadsförsörjningen ”väga tyngre än skyddet av jordbruksmarken för exempelvis Bolltorp och Tomtered”.

Anita Brodén, gruppledare för L, var initiativtagare till att återremittera ärendet.

– Vi har drivit på att det skulle bli en översiktsplan. Samtidigt har den här snabbheten lett till oönskade konsekvenser där man inte beaktat de remisser som kommit in. Så utifrån ett demokratiperspektiv så känns det oacceptabelt. Och har vi väntat så här länge så kan vi vänta ett halvår till så ÖP:en blir bra, säger Brodén.

– Det är olyckligt att två tunga styrande dokument går mot varandra och inte är samstämmiga vad gäller utvecklingen. Det gäller Tomtered och Bolltorp men även de norra kommundelarna, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Bakläxa för samhällsbyggnadsnämnden
  • Kan gå miste om statsbidrag igen
  • Miljöpartiet kritiskt

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.