Foto: MARIE ULLNERT/Västra Götalandsregionen
Sjukhusen får olika ersättning för samma slags operationer. En utredning ser nu över ersättningsmodellen.

Dåligt betalt för operationer i Alingsås

Alingsås

Alingsås lasarett får betydligt sämre betalt för sina operationer än andra sjukhus i Västra Götaland – men nu är en förändring på gång.
– Det handlar om flera miljoner varje år, säger avgående sjukhusdirektören Hans Holmberg.

AT har tagit fram siffror som visar hur olika stor ersättning sjukhusen i regionen får för sina operationer och andra behandlingar. Alingsås har den näst lägsta ersättningen, bara Frölunda specialistsjukhus ligger lägre.

– Det är otidsenligt. Vi skulle inte ha haft ett ekonomiskt underskott om vi hade haft samma ersättning som Kungälv, säger Hans Holmberg.

Alingsås lasarett jämförs ofta med just Kungälv, som också tillhör de mindre sjukhusen i Göteborgsområdet. Kungälvs sjukhus får 4 444 kronor mer än Alingsås för en åtgärd som är värd en poäng på VG-regionens måttstock.

Regionen har satt poäng, så kallade DRG-poäng, på ett stort antal vårdinsatser. Poängen är desamma i hela Västra Götaland. En okomplicerad knäoperation är exempelvis värd 1,1928 poäng och en normal höftledsoperation 1,6893 poäng. Dessa poäng multipliceras sedan med en summa, DRG-priset, som är olika för de olika sjukhusen eller sjukhusområdena.

Det är inte helt enkelt att få grepp om varför sjuk­husen får olika mycket betalt för ingrepp, som egentligen är värda lika mycket. Till viss del verkar det ha historiska orsaker, ända från tiden före Västra Götalands­regionens tillkomst. Hänsyn tas till sjukhusens uppdrag och omkostnader men det förefaller också som att de har lyckats olika bra i förhandlingarna om sina vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.

– Våra intäkter har urholkats i förhållande till kostnaderna. Vi har påtalat det här problemet i många år men inte fått gehör, säger Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef på Alingsås lasarett. 

Läs mer i lördagstidningen:

  • Inga tydliga skillnader i kostnader
  • Så föll jämförelsen Alingsås-Kungälv ut
  • Gemensamt regionpris kan bli verklighet

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.