Glädjande besked för AT

Alingsås

Rekonstruktionen av företaget som ger ut Alingsås Tidning och tre systertidningar är nu inne i slutfasen.
Alingsås tingsrätt har beslutat om ackordsförhandling. Ett sammanträde med fordringsägarna hålls den 17 juli.

I dag, 22 juni, är det exakt ett år sedan rekonstruktionen av AB William Michelsens boktryckeri inleddes. Företaget hade då skulder på cirka tolv miljoner kronor.

Rekonstruktionen har sedan förlängts tre gånger, med tre månader i taget. Förhandlingar har bland annat förts med tidningskoncernen Stampen, huvudägare i tryckeriet V-tab och distributionsbolaget VTD, de bolag som har de största fordringarna på Michelsens boktryckeri.

Häromveckan skickades ett ackordsförslag ut till fordringsägarna, ett förslag som Stampen preliminärt har ställt sig positivt till. I måndags, den 19 juni, hade rekonstruktören, advokat Johan Sölveland, fått in tillräckligt många positiva svar för att kunna gå vidare och lämna in en begäran till tingsrätten om förhandling om offentligt ackord.

Alingsås tingsrätt beslutade på torsdagen att begäran ska tas upp och att ett borgenärssammanträde ska äga rum måndagen den 17 juli. Då avgörs frågan slutligt.

Företagets vd William Michelsen är förhoppningsfull om att rekonstruktionen nu kan slutföras och att tidningarna och företagets civiltryckeri lever vidare.

– Vi ska klara det här, säger han.

Förutom Alingsås Tidning ger företaget ut Lerums Tidning, Partille Tidning och Härryda-Posten samt har civiltryckeriet WM Tryck i Alingsås.

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.