Arkivbild: MIKEY LENNARTSSON
STORA VISIONER. AMTS föreställning Jesus Christ Superstar på Palladium, en arena som Kultur och fritid ser som prioriterad.

Högt satta fritidsmål – privata pengar kan krävas

alingsås

Ett rikt och varierat fritidsutbud av hög kvalitet – för hela kommunen. Så lyder ambitionen. Men för att planerna ska kunna realiseras kan det behövas stöd från externa aktörer.

En långsiktigt och övergripande plan för hur kultur- och fritidslivet ska utvecklas i kommunen har saknats. Det konstaterar kultur- och fritidsförvaltningen i en aktuell skrivelse. Därför har just en sådan plan utvecklats av förvaltningen.

Den senaste tiden har det förvisso hänt en del; det ”nya” Kulturhuset har sett dagens ljus, det byggs för fullt i Nolhaga och lägg till detta nya konstgräsplaner och skateanläggningar. Men en hel del jobb återstår att göra, om man får tro förvaltningen, särskilt då det finns en strävan att tillgodose samtliga invånares behov, i alla delar av kommunen.

Samverkan med ”andra intressenter utanför den kommunala organisationen är en väg att gå” för att realisera planer, slås det fast i planen.

Har terrängen sonderats och har i så fall några löften givits om extern finansiering?
– Nej, det har det inte gjort. För att arbeta för det måste man få ett uppdrag från politiken. Men det finns ett sådant förslag, säger Anneli Schwartz, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Planerna omfattar behov den närmaste tio åren. Ser du några av projekten, förutom Palladium, som prioriterade?
– Ja, friluftsbaden är prioriterade och de har vi startat upp. Konstgräsplaner och skateanläggningar är upphandlade och kommer färdigställas under 2017. Så allt är på gång.

Lokalförsörjningsplanen tas upp på kultur- och fritidsnämndens möte idag, torsdag.

Faktarutan här intill om utpekade projekt och problem publicerades olyckligtvis inte i torsdagstidningen. AT beklagar misstaget. 

Läs hela intervjun med Anneli Schwartz i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.