Foto: STEFAN SAMUELSSON
HITTA RÄTT. Tillbyggnaden av Alingsås lasarett sker nu nära akuten och sjukhusets huvudingång.

Max fyra timmar på akuten

Alingsås

Max fyra timmar på akuten för nio av tio patienter. Det är Västra Götalandsregions mål.
I höst ska Alingsås lasarett testa nya arbetssätt för att korta tiderna på akutmottagningen.

Max fyra timmar på akuten för nio av tio patienter. Det är Västra Götalandsregions mål. I höst ska Alingsås lasarett testa nya arbetssätt för att korta tiderna på akutmottagningen.

Tillgängligheten på akutmottagningarna är en av en högst prioriterade frågorna inom regionens hälso- och sjukvård just nu. En stor satsning har dragits igång och nu är alltså snart turen kommen till Alingsås lasarett.

– Målsättningen är att vi ska förkorta ledtiderna och förbättra tillgängligheten. Vi kommer i denna vecka diskutera detaljerna för Alingsås lasaretts del, säger Martin Olson, avdelningschef för akutmottagningen.

Regionens mål är för 2018 att 90 procent av alla som besöker akuten ska ha fått vård och kunna gå hem eller läggas in för vård inom fyra timmar. Inget av akutsjukhusen i Västra Götaland når i dag upp till det.

Alingsås ligger relativt bra till, jämfört med de andra sjukhusen, men har ändå en bit kvar till målet. Under januari till maj i år tillbringade 65 procent av patienterna högst fyra timmar på akuten.

– Det är många faktorer som spelar in. Det har bland annat att göra med patientflöden och tillgänglighet till vårdplatser, säger Martin Olson och fortsätter:

– Arbetsmiljön påverkar också, där vi aktivt arbetar med att få ner sjukfrånvaron.

Nya arbetssätt har redan testats och införts stegvis vid NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus Skövde och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. I höst ska de också testas vid Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.

Sjukhusstyelsen påpekar i ett pressmeddelande att lasarettet arbetar på många sätt med att förbättra tillgängligheten till akutmottagningen. Bland annat har man det senaste året satsat på att införa ST-läkartjänster med inriktning på akutsjukvård.

Förutom kortare väntetider och vistelsetider är målet att vården, bemötandet och patientsäkerheten på akutmottagningarna ska bli bättre. Det ska bland annat uppnås genom att ha rätt nivå av kompetens vid behandling och bättre möjligheter till direktinläggningar.

– Vi jobbar med det här ständigt. Nu kan vi också lära av varandra i regionen, säger akuttmottagningens chef Martin Olson.

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.