Miljonböter hotar Alingsås kommun.
Foto: Filip Landqvist
Miljonböter hotar Alingsås kommun. Foto: Filip Landqvist

Miljonböter hotar Alingsås kommun

Alingsås

Alingsås kommun bröt mot Lagen om offentlig upphandling (LOU), när ett flerårigt avtal med Bräcke Diakoni om driften av vårdboendet Ginstgården tecknades utan offentlig upphandling. Därför vill Konkurrensverket att kommunen ska betala 5,0 miljoner kronor i böter. Det var den 30 juni 2016 som Alingsås kommun och Bräcke Diakoni ingick en överenskommelse om så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kontraktet löper perioden 30 juni 2016 – 30 september 2019, med möjlighet till förlängning.

Undvek upphandling

Genom att ingå partnerskapet undvek Alingsås kommun att annonsera ut driften. Konkurrensverket tycker det handlar om en otillåten direktupphandling, som utestänger andra aktörer i branschen. Därför har de vänt sig till Förvaltningsrätten och ber dem att utdöma så kallad upphandlingsskadeavgift på 5,0 miljoner kronor.

75 miljoner kronor

Konkurrensverket har uppskattat värdet på kontraktet mellan Alingsås kommun och Bräcke Diakoni till cirka 75 miljoner kronor. Vid Konkurrensverkets sammantagna bedömning anser de att böterna på 5,0 miljoner kronor är en avskräckande och proportionerlig sanktion för den aktuella överträdelsen. Läs mer i lördagens AT

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher