• ”Girjas” av textilkonstnären Linda Lasson.
  • ”Zuccotti Park” – om Occupy Wall Street-rörelsen i New York 2011 – av David Molander.
  • David Molanders ”Teufelsberg, Berlin” – tippningsplatsen för rasmassor från 14.000 sönderbombade byggnader.

Samekultur och migration i House of Sweden

AT i Washington

Samernas situation, exploateringen av Norrland och undanträngandet av en urbefolkning är föremål för textilkonstnären Linda Lasson, som levt i den jämtländska fjällvärlden nära den samiska kulturen.

Hon menar att samerna förlorat sina marker och rättigheter och är kritisk till svenska myndigheters agerande. Fram till den 3 september visas hennes textilkonst i House of Sweden i Washington, tillsammans med David Molanders ”Oövervinnerliga städer” (Invincible Cities). Lassons broderier påminner om teckningar, och förmedlar ett politiskt budskap. Frågan i västvärlden är, enligt konstnären – om det är vi eller naturen som behöver skydd från vår livsstil? David Molanders frågeställning är om ”hemmet är en plats där vi borde känna oss säkra – och hur denna denna känsla är visualiserad i vårt kollektiva hem – staden”. Och hur konflikter spelar ut sig mellan olika intressen och processer.

Bildkonstnären och fotografen David Molander, som föddes i Stockholm, är utbildad vid Harvard-universitetet i Boston och vid Högskolan för fotografi i Göteborg. Han fick Hasselblad Foundations Victor Fellowship 2011 och är bland annat representerad i Göteborgs Konstmuseum. Molander har haft ett flertal utställningar i såväl Sverige och övriga Europa som USA.

House of Sweden arbetar med tema i sin utställnings- och programverksamhet. Sedan i mars pågår en utställning om migration och invandring – med titeln ”Historier om migration – Sverige bortom rubrikerna”, och avsikten är att lägga till nya perspektiv till historien om Sverige och migration, och ge en inblick i den nuvarande situationen i landet – bortom rubriker om kaos och kollaps. Man berättar att det idag finns 65 miljoner flyktingar i världen och att i Sverige var sjätte person är utrikes född.

Mellan 1850 och 1930 lämnade 1,5 miljoner svenskar hemlandet för Amerika och Australien, och av de födda under andra hälften av 1800-talet emigrerade 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. Men man tar även upp invandringen till Sverige under senare år, och att landet tagit emot ett rekordstort antal flyktingar (mer än 160.000 personer enbart under 2015), och fler flyktingar per capita än något annat land. Och att detta inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, särskilt inom boende och skola. Men att regeringen också vidtagit åtgärder för att begränsa invandringen sedan 2015.

I House of Sweden visades tidigare i vår en fotoutställning av Magnus Wennman – ”Where the Children Sleep” – om barn på flykt från Syrien, med kommentarer av SVT-korrespondenten Carina Bergfeldt.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.