Foto: Filip Landqvist
NYA AVDELNINGAR. Bildningschef Bodil Jivegård vid den plats där det är tänkt att de nya avdelningarna ska ligga.
Foto: Filip Landqvist
NYA AVDELNINGAR. Bildningschef Bodil Jivegård vid den plats där det är tänkt att de nya avdelningarna ska ligga.

Fler förskoleplatser behövs

Herrljunga

Antalet barn i förskoleåldern ökar kraftigt i Herrljunga kommun. För att kunna tillhandahålla en förskoleplats inom rimlig tid föreslår nu bildningsnämnden två nya avdelningar på en modulförskola för att möta efterfrågan.

Behovet finns, säger Bodil Jivegård, bildningschef Herrljunga kommun.

Bildningsnämnden i Herrljunga har begärt 4,5 miljoner kronor för att starta två nya förskoleavdelningar i tätorten. Behovet av nya barnplatser är stort i norra delarna av Herrljunga kommun och behovet ska nu alltså stillas med hjälp av en ny modulförskola med två avdelningar.

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher