Foto: STEFAN SAMUELSSON
PLANERAR SAMARBETE. Nina Hammarstrand, stödassistent Gläntan, Daniel Jaktlund, kursansvarig Hjälmared, och Susanne Kurkela, enhetschef boendestöd.

Fler unga sitter hemma

Alingsås

Nu tar Alingsås kommun, Hjälmareds folkhögskola, kyrkan och arbetsförmedlingen gemensamma tag för att fånga upp fler unga hemmasittare och erbjuda dem en väg in i samhället.

Samtidigt som arbetslösheten bland unga sjunker ökar ohälsan och oförmågan hos många att ta sig för någonting. Under förra läsåret hade det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kontakt med sammanlagt 35 personer mellan 16 och 20 år, varav elva stycken inte lämnade hemmet överhuvudtaget.

– Dem jobbar vi individuellt med. De andra är med i olika aktiviteter eller har praktik, säger Camilla Stensson, ansvarig för KAA.

– Vi släpper inte någon förrän de börjar skolan eller skriver in sig på arbetsförmedlingen. Eller så lämnar vi över till socialförvaltningen, tillägger hon.

Stort mörkertal

Socialen har hand om unga vuxna hemmasittare från 21 år och uppåt. Det är oklart hur många det rör sig om i Alingsås kommun.

– Jag tror att vi har ett stort mörkertal, säger Marie Sormunen, chef för Gläntans dagliga sysselsättning på Nygatan och hänvisar till att unga vuxna drar sig för att gå till samma verksamhet som äldre.

– Vi har många föräldrar som hör av sig om unga människor som inte är med i något sammanhang. Ofta har de misslyckats redan på högstadiet, säger Susanne Kurkela, enhetschef för kommunens boendestöd.

Kommunen kan erbjuda boende för sådana unga vuxna men de behöver också hitta någon form av aktivitet eller sysselsättning. Det är där Hjälmareds folkhögskola kommer in i bilden.

75 procent fortsätter

Där finns, precis som på många andra folkhögskolor, sedan flera år kursen Steget in. Med hjälp av statsbidrag får personer som behöver det en fast gruppaktivitet i tre månader, där det ingår att förutsättningslöst prova på studier.

– Just nu har vi 13 studerande här som började med Steget in, säger Daniel Jaktlund, kursansvarig.

– De senaste åren har 75 procent av deltagarna i Steget in fortsatt med studier. De flesta fortsätter här, en del går till andra studier, fortsätter han.

Läs mer i tisdagstidningen:

  • Livet vände för Marcus och Dante
  • Tror mycket på samarbetet
  • Goda chanser

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.