Arkivbild: MÅRTEN ÖHMAN
FORTSATT DYSTERT. Trots effektiviseringar så se Alingsås socialnämnden ut att gå närmare 40 miljoner kronor back i år.

Minus 40 miljoner för socialen

Alingsås

Det förmodade minusresultatet har snyggats till. Men fortfarande kan socialnämndens underskott landa på hela 40 miljoner kronor vid årets slut.

Skulden för Alingsås kommuns prognostiserade mångmiljonunderskott har till stora delar tillfallit socialnämnden. Och AT har sedan i våras skrivit om handlingsplanen som ska få bukt med problemen.

Nu har även ett annat dokument, socialnämndens delårsbokslut 2017, offentliggjorts. Där konstateras att man under året ”fokuserat på ekonomi, struktur och samverkan” och det övergripande syftet är att få en ”kostnadseffektiv verksamhet”.

Prognosen i våras var 52,3 mkr minus. Och även om det aldrig varit tal om att socialnämnden själva ska ta ensamt ansvar så togs en handlingsplan omfattande 11,2 miljoner kronor fram – en plan vars siffror nu modifierats en aning.

I delårsbokslutet påtalas också att förvaltningen under de två senaste åren präglats av volymökningar. Under förra året ökade antalet orosanmälningar vad gäller barn och ungdomar med mer än 100 procent i förhållande till året dessförinnan. Som en konsekvens av det har antalet familjehemsplaceringar ökat.

”En av utmaningarna ligger i att lyckas rekrytera tillräckligt många egna familjehem för att undvika externa köp vilket står hårt på ekonomin”, skriver förvaltningen.

Att minska externa köp är något som förvaltningen arbetat med inom andra områden. Och i fallet med ”Vårdkedja vuxen missbruk” har man skapat effektiviseringar på två miljoner kronor, genom ”hemmaplanslösningar”.

Läs mer i tisdagstidningen:

  • Budgeten överskrids på flera områden
  • Tre HVB-hem har stängts
  • Eniga socialpolitiker
  • Kommunen ska effektivisera för minst 100 miljoner

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.