Önskar fler svar från alingsåsare

alingsås

Nu landar snart Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i alingsåsarnas brevlådor. Tidigare år har svarsfrekvensen legat på cirka 45 procent. I år hoppas kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) och politikkollegorna på fler svar.

– Uppmaningen är verkligen att svara på medborgarundersökningen. Jag utgår från att alingsåsarna är lika intresserade av att vi ska få en så bra stad som möjligt att leva och bo i, som oss.

Då är det här en kanonchans att faktiskt ge sina synpunkter – och ge oss en större möjlighet att arbeta utifrån medborgarnas intressen och önskemål, säger Daniel Filipsson i ett pressmeddelande.

Nöjda medborgare

I 2016 års undersökning höll trenden i sig med alingsåsarna som mer nöjda än rikssnittet vad gäller kommunen som bostadsort och kommunens verksamheter. 

I frågan om inflytande ansåg de svarande att de får bra information och har lätt att få kontakt. Däremot önskar de förbättringar när det gäller möjligheten att påverka.

– Det är i grunden en attitydundersökning som ger en fingervisning kring vilka områden vi behöver jobba hårdare med och eller förändra. Vi har haft god hjälp av denna tidigare år och tror att den kommer fortsätta vara ett av de viktigaste verktygen i vår medborgardialog. Men som sagt, ju högre svarsfrekvens ju bättre underlag ger det för oss i vårt arbete för Alingsås, säger Daniel Filipsson.

För den som inte vill svara med vändande post, går det också att skicka in sina svar digitalt.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher