Foto: MÅRTEN ÖHMAN
NOLTORPSHÖJD. Det är detta bygge, och kravet att uppföra p-platser i anslutning till det, som är grogrunden till konflikten med Alingsåshem och hyresgästerna.

P-platser väcker känslor

Alingsås

Boende på Noltorp känner sig överkörda av Alingsåshem. Parkeringssituationen i samband med nybygget Noltorpshöjd och bristen på kommunikation från det kommunala bostadsbolaget utgör två centrala bitar i missnöjdhetens pussel.

Klockan närmar sig 17:00 på tisdagens eftermiddag. En dörr till en gemensamhetslokal på Bananen står öppen. På plats finns representanter från Alingsåshem, vars mål denna kväll är att försöka förklara sitt agerande och lugna de boende.

– Vi har fått synpunkter från ett antal hyresgäster om att lösa parkeringssituationen vid nybygget. Och det har varit en del oro över att man kommer förlora grönytor, säger Johan Fogelquist, förvaltningschef på Alingsåshem.

Bakgrunden är följande: Förtätning sker i området i och med nybygget Noltorpshöjd. Och eftersom det finns en så kallad p-norm, så måste det kommunala bostadsbolaget utöka antalet parkeringsplatser i området. 0,8 platser per lägenhet ligger normen på.

Den ursprungliga planen var att skapa ett delvis nedsänkt parkeringsdäck. Denna plan skrotades dock när man kom fram till att utsikten för de boende, vars fönster vetter mot Bollvägen, skulle bli just ett parkeringsdäck. Så förslaget arbetades om, vilket innebär att en grönyta, vilken hyresgästerna som bor på Bollvägen 4 och 6 har utsikt över, kommer att förvandlas till parkeringsyta med elva platser.

Saken är dock den att de boende känner att de inte blivit informerade och än mindre fått möjlighet att tycka till om planerna.

– Jag tror att den största irritationen blivit för att man inte fått vara med på tåget, säger Christina Sandh, boende i området.

Läs mer i torsdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.