Banderoll i stadsdelen Georgetown i Washington, D.C., med texten ”Ingen människa är illegal”.  

Trump, invandring och inreseförbud

AT i Washington

Inget vallöfte – i en lång rad av radikala förslag – som Donald Trump lade fram i valrörelsen förra året har varit så kontroversiellt som muren mot Mexiko, för att stoppa illegal invandring, samt inreseförbudet för medborgare från ett antal övervägande muslimska länder.

Ingen annan fråga splittrar amerikanerna mer än illegal immigration, som utgör ett så kallat ”wedge issue”.  Men det är inte från eller via Mexiko som de flesta papperslösa längre kommer, utan två tredjedelar av dem som stannar illegalt i USA har visum eller kommer in legalt – ”overstays”, enligt Center for Migration Studies (CMS). Trenden är klar, och detta ses hos immigrationsmyndigheterna (ICE) som ett mycket allvarligt problem.

Av drygt 54 miljoner besökare förra året stannade 630.000 i landet illegalt. Siffran blir 740.000 om personer räknas som stannade för länge, men sedan återvände till hemlandet. CMS uppger att 42 procent av de papperslösa idag är ”overstays” och från och med 2007 är det fler ”overstays” årligen än de som tagit sig in illegalt i landet via exempelvis Mexiko. USA välkomnar årligen omkring en miljon legala immigranter.

Men det är inte bara folk från Tredje Världen som stannar kvar i USA – utan även västerlänningar. Bland ESTA-länderna (Visa Waiver Program) är de största syndarna Storbritannien, Tyskland och Italien, enligt en rapport från Department of Homeland Security (DHS). 2.601 svenska besökare och drygt 250 svenska studenter, utbytesbesökare och personer i andra visumkategorier valde att stanna illegalt i USA.

Av länder varifrån det krävs visum ligger Brasilien, Venezuela, Kina, Colombia och Nigeria i topp. Procentuellt högst i statistiken i förhållande till invånarantalet återfinns afrikanska länder som Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Liberia, Kap Verde och Tchad. Myndigheterna är speciellt oroade över hemvändande IS-krigare med europeiska pass, som inte kräver visum för inresa till USA. Bland studenter som stannar kvar ligger Kina, Saudi-Arabien, Sydkorea, Indien och Brasilien i topp.  

Trump kom på söndagen med sitt tredje förslag (Travel Ban 3.0) om inreseförbud, med restriktioner och undantag, som nu omfattar åtta länder, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syrien, Tchad, Venezuela och Nordkorea. Homeland Security-departementet har utarbetat riktlinjer för granskningsproceduren vid visumansökningar, och anser att dessa länder inte vill uppge tillräcklig information, exempelvis från brottsregister.

The New York Times uppger den 13 september att Trumpadministrationen infört visumrestriktioner mot fyra länder, Kambodja, Eritrea, Guinea och Sierra Leone, som vägrat ta emot sina medborgare som dömts för grova brott i USA. Exempelvis Irak är inte längre med på inreseförbudslistan. Enligt rapporter delvis för att man numera tar emot kriminella medborgare. Andra länder som är njugga med att ta emot sina landsmän är Kina (och Hongkong), Kuba, Vietnam, Laos, Burma, Iran, Marocko och Sydsudan. Obamaadministrationen kritiserades för att inte använda visumvapnet. Ett vapen som Trump är mer än villig att utnyttja.

I och med Trumpadministrationens hårdare tag har många papperslösa sökt sig till Kanada, uppger The Wall Street Journal. Men kanadensiska regeringsföreträdare går nu ut och varnar att den som lämnar USA inte automatiskt får uppehållstillstånd eller flyktingstatus i Kanada utan istället kan deporteras direkt till hemlandet – och inte USA. Trumpregeringen begränsar också flyktingmottagandet för det kommande räkenskapsåret till 45.000 personer.

Fokus har länge legat på invandring från Latinamerika och senast de 800.000 så kallade ”Dreamers” – papperslösa som kom till USA som barn eller tonåringar — som genom DACA (The Deferred Action for Childhood Arrivals) skulle slippa att deporteras och få en tvåårsförlängning i taget. President Obama genomförde DACA 2012, och Trump avslutade programmet nu i september, och uppmanade kongressen att ta fram en ersättningsplan innan DACA fasas ut om sex månader.

Presidenten har dock haft överläggningar med demokraternas minoritetsledare i senaten Chuck Schumer och minoritetsledaren i representanthuset Nancy Pelosi för att hitta en lösning, där även Trumps vallöfte – muren mot Mexiko – skulle kunna ingå. Få kongresspolitiker vill dock betala för muren. Enligt DHS skulle den kosta 21,6 miljarder dollar, medan demokraterna hävdar att det istället skulle röra sig om 70 miljarder dollar. Administrationen påpekar dock att presidentens stridslystna ton redan minskat antalet illegala gränsövergångar med upp emot 40 procent sedan början av året.  

Av de cirka 11 miljoner papperslösa utgör en stor majoritet mexikaner. De efterföljande länderna är centralamerikanska som El Salvador, Guatemala och Honduras, samt asiatiska länder som Filippinerna, Indien, Korea och Kina. Alltså många från länder varifrån USA inte kan nås landvägen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.