Foto: Johan Hallberg
Träden tas ner. Alexander Ryman, kyrkogårdsföreståndare, framför några av de träd som nu måste tas ner vid Landskyrkan.

20 träd tas ner – utgör säkerhetsrisk

Alingsås

Flera av träden runt Landskyrkan är i mycket dåligt skick – totalt kommer 20 träd att tas ner under den närmsta tiden.
– Som det är idag utgör de en säkerhetsrisk, säger Alexander Ryman, kyrkogårdsföreståndare, som berättar att nya träd kommer att planteras under hösten.

Redan 2012 upprättades det i Alingsås pastorat en trädvårdsplan över samtliga kyrkogårdar, och även för områdena utanför Christinae kyrka och Landskyrkan. Totalt omfattas 650 träd av trädvårdsplanen, och merparten av träden är genomgångna.

– Det sista stora projektet som återstår är Landskyrkan, säger Alexander Ryman, kyrko­gårdsföreståndare.

Omfattande röta

Flera av träden runt Lands­kyrkan har visat sig vara i mycket dåligt skick. Orsaken är att träden i slutet av 1960-talet toppkapades på tio meters höjd, och att de grenar som därefter bildades är mycket veka och lätt faller ner. Träden har även drabbats av omfattande röta.

– Flera av träden är ihåliga från toppen ner till marken. Som det är idag utgör de en säkerhetsrisk, säger Alexander Ryman.

Nya träd i november

Totalt ska det nu tas ner 16 träd som står utmed det järnstaket som ramar in Landskyrkan. Fyra träd som står ner mot Säveån ska också tas ner.

– Träden kommer att fällas under nästa vecka. Därefter fräser man bort stubbarna och återplantering kommer att ske i november, säger Alexander Ryman.

”Träden måste tas ner”

Under 2000-talet har två träd vid Landskyrkan fallit i samband med stormvindar.

– Vi är rädda för att det ska hända igen. Alla är rörande överens om att träden måste tas ner, man vet inte när de ger sig, säger Alexander Ryman.

Att ta ner träd på kyrkogårdar är omgärdat med mycket regler. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande för det arbete som nu ska genomföras.

– Träden är kulturklassade och står på mark som är kulturhistorisk intressant, säger Alexander Ryman. 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.