Postkontor utanför Washington, D.C. Den amerikanska posten erbjuder god service och har vanligtvis öppettider måndag till lördag. Vissa kontor har även öppet söndagar.

Amerikanska postverkets goda service

AT i Washington

Det amerikanska postverket – United States Postal Service (USPS) – som är en statlig myndighet, har under åren kritiserats för brister, ineffektivitet och byråkrati, och republikanerna har velat krympa eller omintetgöra verksamheten. Men postverket står fortfarande starkt eftersom det betraktas ha en väsentlig betydelse för företag och handel och privatpersoner i landet.

Trots all kritik, förefaller det amerikanska postverket vara ett föredöme och en välskött organisation i jämförelse och stå på ganska stabil grund. Dock finns privata konkurrenter och alternativ, som FedEx och UPS. En ekonomisk analys visar att postverket årligen mottager 2 miljarder dollar i skattelättnader, har monopol på postutdelning och unik tillgång till federal finansiering. Förlusterna uppges ha legat på drygt 5 miljarder dollar årligen de senaste åren.  

Post delas i USA ut måndag till lördag, leverans kan variera på dagen, och det sker heller inte enbart utdelning utan brevbärarna plockar även upp utgående frankerad post ur brevlådorna. Så servicen kan inte betecknas som annat än mycket god. En annan tjänst som man erbjuder är att ”hålla” posten vid bortvaro eller resa, utan extra kostnad. Då fylls en blankett i under vilka dagar man vill ha uppehåll av utdelning och lämnas i brevlådan, som brevbäraren tar med sig. Den dag man vill ha den samlade posten lämnas den i en plastlåda vid ytterdörren eller kan hämtas på postkontoret. 

Postpersonalen får ibland kritik för att vara byråkratisk, ha trist attityd, vara långsam och allmänt otrevlig. Detta i Washingtonområdet. Och ett storstadsfenomen kan tänkas, som inte är fallet ute på landsbygden. Brevbärarna är ofta mycket trevliga och hälsar när de passerar förbi. Men det är ju den amerikanska jargongen.

Portoavgifterna är 49 cent (4 kronor) för ett brev inom USA och 34 cent (drygt 3 kronor) för ett vykort. Ett brev tar en dag att delas ut i närområdet och upp till tre dagar om det skall iväg långdistans som exempelvis Kalifornien.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.