Foto: JOHAN HALLBERGMarkarbetena mellan Vimpeln och Gerdsken har pågått ett tag.
Foto: JOHAN HALLBERG
Markarbetena mellan Vimpeln och Gerdsken har pågått ett tag.

Bygglov till sist för Sjöstaden

ALINGSÅS

Markarbetena är igång sedan ett tag, nu har bygget av 95 lägenheter i Sjöstaden vid Gerdsken också fått bygglov – sedan byggherren och räddningstjänsten lyckats komma överens.

– De sista frågetecknen rätades ut och det känns väldigt roligt att Alingsås får ett tillskott av så många nya bostäder, säger Caroline Hagström, tf förvaltningschef för Samhällsbyggnadskontoret i ett pressmeddelande.

Samhällsbyggnadskontoret skriver att det in i det sista fanns ett antal frågetecken kring det uppmärksammade bygget vid handelshuset Vimpeln. Det var framför allt räddningstjänstens invändningar om framkomligheten för sina höjdfordon som var knäckfrågan. Däremot har det inte kommit in särskilt många synpunkter från privatpersoner eller sakägare.

– Men efter att prospektören Nolgården förvaltning kunnat visa upp en godtagbar lösning gick det snabbt. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden gjort tummen upp, skriver Samhällsbyggnad.

Räddningstjänsten kunde först inte tillstyrka bygglovet. Det handlade om att byggnadens komplexa geometri och speciella läge inte fungerade ihop med de två typer av höjdfordon som Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har.

Till slut lyckades i alla fall parterna hitta lösningar på problemen och bygglovet kunde ges.

Förutom 95 bostadsrätter ska ett park- och bryggområde anläggas för att göra området mer levande. I planerna ingår också en restaurang på bottenplan.

Samhällsbyggnadskontoret framhåller att kommunen fortsatt kommer att äga och sköta om strandstigen som passerar mellan nybygget och Vimpeln, för att alingsåsarna fortfarande ska kunna passera här vid Gerdskens norra strand. 

– Vi tror att det allt som allt kan öka Alingsås attraktivitet och skapa mervärde för alingsåsarna. Vi har en fantastiskt vacker stad och att kunna bygga denna typ av bostäder centralt är få förunnat. Särskilt när det innebär förbättrade möjligheter att använda området, säger bygglovschef Ulrika Samuelsson i pressmeddelandet.

De första inflyttningarna planeras någon gång under våren 2019. Tidigare i år började lägenheterna i det exklusiva läget att säljas. Det ledde, som AT tidigare skrivit om, till en kraftig ökning av genomsnittspriserna för bostadsrätter i Alingsås.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher