Här kan bron ligga. Centerns gruppledare tillika samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson vill att kommunen arbetar för en gång- och cykelbro över E20 här vid Metallgatan.
Här kan bron ligga. Centerns gruppledare tillika samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Pettersson vill att kommunen arbetar för en gång- och cykelbro över E20 här vid Metallgatan.

Centern kräver säkra skolvägar

Alingsås

Centerpartiet blandar sig nu in i diskussionerna om trafikmiljöerna vid Sveaplan och i Sollebrunn.
– Vi vill trycka hårdare på säkra skolvägar, säger gruppledare Thomas Pettersson.

Ni har säkert inte missat att det i kommunen diskuteras säkerhet för oskyddade trafikanter just nu. Dels har Trafikverkets kalla hand i E20-frågan fört upp Svearondellen på dagordningen, dels inträffade en trafikolycka i månadsskiftet där en 11-årig flicka blev påkörd på ett övergångsställe mitt i Sollebrunn.

Krav på handling

Nu hörs krav på handling från Centerpartiet.

När det gäller E20 föreslår partiet en gångbro, men inte vid Sveaplan.

– Vi föreslår en bro som kopplar ihop Metallgatan och Lärkvägen. Där finns det öppna ytor och det borde gå att skapa en bro även om det krävs långa ramper. Det här är särskilt angeläget nu när vi vet att det inte kommer hända mycket med E20 genom Alingsås de närmaste tio åren, säger Thomas Pettersson.

Vem ska betala en sådan lösning?

– Om det kostar några miljoner så är det inget stort bekymmer, det får vi ta i investeringsbudgeten. Det gäller dock att vi får med oss Trafikverket.

I Sollebrunn föreslår man ett trafikljus.

– Det borde gå att få till på en månad, säger Pettersson.

Framför allt vill Centerpartiet att kommunen tar ett helhetsgrepp på trafiksäkerhet för barn som ska till och från skolan.

– Vi vill också att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden ett gemensamt uppdrag att snarast genomföra en utredning av var i kommunen det finns fler osäkra korsningar, som inte minst skolbarn tvingas gå över på väg till skolan.

Stockholm förebild

Centern vill att Alingsås tar efter hur Stockholm arbetar med trygga skolvägar samt att förslag, prioriteringar och ekonomiska beräkningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i kommunen skall vara framtagna och presenterade innan sommaren 2018.

Flera trafiksäkerhetsfrågor involverar Trafikverket. Här vill Thomas Pettersson att kommunen har tätare kontakter den statliga myndigheten.

– Vi är för dåliga i Alingsås på att samordna oss mellan tekniska, samhällsbyggnad och kommunstyrelsen.

I lördagens AT läser du mer om hur partiet vill förbättra samordningen mellan nämnder i stora samhällsfrågor.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher