E20 på bro förskräcker

Alingsås

Otaliga försök har gjorts att gömma vägar – i tunnlar och på pelare exempelvis. Men bilarna och utsläppen finns dessvärre kvar.

Att bygga på pelare är dömt att misslyckas och är ett dåligt förslag. Höjer man vägbanan riskerar man utan omfattande kompensation att buller och partiklar sprider sig längre.

Dessutom får man en visuellt motbjudande barriär rätt genom Alingsås. Inte minst ska skuggverkan inte underskattas där man riskerar att bygga in otrygghet och ytor som blir oanvändbara.

Ett närliggande exempel är Borås där man byggt mycket av vägarna på pelare genom staden. Bortsett från framkomligheten så är det ett stort misstag.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher