Femtontimmarsbarnen inte önskvärda

Alingsås

Under hösten tog vår förskola, Ekskogens förskola i Stadsskogen, beslutet om att ändra schema för de barn som går 15 timmar i veckan då förälder är hemma med annat barn. Detta gjordes utan någon som helst dialog med oss föräldrar. Vårt barn ska nu gå i förskolan 3 timmar per dag, 5 dagar veckan istället för som tidigare fem timmar, tre dagar i veckan.

Till saken hör att hon aldrig gått fem dagar i veckan tidigare, inte ens när vi båda arbetat. Detta får som konsekvens att hon omöjligt kan gå alla dagar, främst då det finns ett skolbarn i familjen med helt andra tider, samt att hämtning krockar med lunch och sovtider för den lilla.

Orken räcker inte till som förälder. Konsekvensen är att vårt förskolebarn inte längre får vara en naturlig del av barngruppen eftersom hon träffar dem sällan, det blir ingen kontinuitet och hon vill hellre vara hemma då hon känner sig mindre trygg i förskolan.

En av de största vinsterna med förskola för henne är att hon, som alltid varit svår med maten, blir tvungen att äta själv, äta det som serveras samt lär sig det sociala i att sitta vid ett matbord med andra barn. Detta får hon inte längre.

Från förskolans håll säger man att detta är för barnens pedagogiska utveckling. Vi efterlyser den forskning de lägger till grund för sitt beslut. Samtidigt säger de att de gör förändringen eftersom de har fler i personalen på förmiddagen och att de andra barnen ska få en lugnare lunch. Vad har detta med mitt barns pedagogiska utveckling att göra? I Stockholmsregionen får barnen gå 30 timmar/vecka när förälder är hemma med annat barn. Detta hänvisar man till att man ser att barn som fått vara på förskolan presterar bättre i skolan.

Varför går Alingsås kommun åt ett annat håll? Den enda vinning som vi ser i detta är för förskolans del, budget- och planeringsmässigt. Vi ser inte att man på något sätt beaktar vår dotter som en del i verksamheten. Föräldrar tar inte sina barn till förskolan fullt ut utan ytterst få, om någon, utnyttjar alla de 15 timmar barnet har rätt till, och så väl behöver.

  • Besvikna föräldrar
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.