Hyresrättens framtid är hotad

Regionalt

Vi är nog alla överens om att hyresrätten som boendeform behövs bland annat för en väl fungerande arbetsmarknad, så att man enkelt kan flytta dit jobben finns. Idag är hyresrätten dock hotad eftersom den svaga årliga hyresutvecklingen inte ger långsiktigt rimliga villkor för hyresvärdar att äga och förvalta hyresrätter. Det gör att färre vill äga och förvalta hyresrätter och att färre hyresrätter kommer ut på bostadsmarknaden.

Så låt mig tydliggöra vad som har hänt de senaste åren. Den senaste statistiken från SCB visar att svensk ekonomi just nu växer med 4 procent på årsbasis. Sysselsättningen utvecklas väl, precis som hushållens inkomster. Trots den goda utvecklingen har förändringen av den allmänna hyresnivån varit mycket svag. 2016 låg den till och med under inflationen, vilket innebär att hyrorna föll i reala termer. I år blir utfallet än värre då den allmänna hyresnivån på de flesta håll i landet ökar med 0,7 procent. Håller utvecklingen med drygt 2 procents inflation i sig, kommer hyresnivån därmed att falla realt med drygt 1 procentenhet.

Den negativa hyresutvecklingen är ett stort problem för dem som äger hyresrätter långsiktigt. För dem är hyran den enda intäkten, som ska täcka räntor, skatter, tjänster, löpande underhåll, framtidssatsningar i digitaliseringens spår och dessutom generera en rimlig inkomst. Som för vilken annan företagare som helst är det givetvis tufft när din enda intäkt konstant sjunker. Ska hyresrätten kunna fortsätta att utgöra ett modernt och attraktivt boende med en stark position på den svenska bostadsmarknaden, måste hyresvärdens enda intäkt – hyran – få utvecklas i takt med den övriga samhällsekonomin.

Efter två år med en realt fallande hyresnivå är det därför viktigt att utvecklingen under 2018 ökar på ett sätt som upplevs som rimligt av såväl hyresvärdar som hyresgäster. Baserat på Riksbankens och Konjunkturinstitutets prognoser om bland annat BNP, inkomster, sysselsättning, räntor och inflation, behöver den allmänna hyresnivån i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga höjas med 2,5-2,75 procent under 2018.

Fastighetsägarna anser att hyresutvecklingen ska kopplas till samhällsekonomiska utvecklingen kombinerat med bruksvärdesfaktorer så som läge, standard och förvaltningskvalitet. Det skapar förutsägbarhet för både hyresvärd och hyresgäst om hyresutvecklingen på sikt, och ger också förutsättningar för väl fungerande hyresförhandlingar som ökar investeringsviljan. Det gör att fler vill äga, förvalta, utveckla och bygga hyresrätter. Det gynnar både de som ska in på bostadsmarknaden, som får lättare att hitta ett boende, och de befintliga hyresgästerna som får en ännu bättre boendekvalitet. 

  • Susann Haggren
    Näringspolitiskt ansvarig Göteborgsregionen Fastighetsägarna GFR
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher