PHILIP MAURITZSON
Överväger JO-anmälan. Magnus Frid var en av bostadsrättsinnehavarna i Bladet 5 (i bakgrunden). Han vill att kommunen synar sin egen roll i hur bygget fick bygglov 2005.
PHILIP MAURITZSON
Överväger JO-anmälan. Magnus Frid var en av bostadsrättsinnehavarna i Bladet 5 (i bakgrunden). Han vill att kommunen synar sin egen roll i hur bygget fick bygglov 2005.

Miljonrullning – fastighet löstes in två gånger

Alingsås

Trafikverket fick betala minst tio miljoner kronor när fastigheten vid Västra Stambanan i våras löstes in för andra gången.
För Magnus Frid, före detta bostadsrättsinnehavare i huset, är det en historia om hur en kommun inte vill ta ansvar för felaktig handläggning.
– Det här ärendet är bortom all sans, säger han.

Himlen är knallblå och solen lyser in i byggnaden som numera är kontor för Trafikverket. Vi befinner oss i kvarteret Bladet, alldeles intill Västra Stambanan.

– Det var vår lägenhet, säger Magnus Frid och pekar.

Han bloggar numera om fastigheten, och turerna kring den. Fastigheten Bladet 5 tycks ha seglat under AT:s radar genom alla år. De boende sökte aldrig medias uppmärksamhet, förklarar Magnus.

Löste in fastigheten

Ärendet startar tidigt 2000-tal när Banverket löser in fastigheten första gången. Då hade fastigheten en annan huskropp än i dag, ett hus som inte kunde bebos och behövde rivas på grund av vibrationer från järnvägen.

Men fastigheten såldes snart igen till byggföretaget Ericsons Fastighet. Här uppstår historiens första av många frågetecken. Varför släppte Banverket en fastighet intill järnvägen som man tidigare löst in?

Men mer märkligt i processen är hur den nya byggnaden kom till. Värt att veta är att den gamla byggnaden var det bostadshus i Alingsås som var mest utsatt för vibrationer från järnvägen. Miljöskyddskontoret i Alingsås hade ställt krav på att riktvärden för vibrationer och buller behövde klaras, men när det nya huset byggdes, med tre bostadsrätter, tycks inte byggherren ha gjort tillräckligt.

Inte heller verkar kommunen ha fullgjort sitt myndighetsutövande i samråd och vid fastställande av kontrollplan. Men det uppdagades först många år senare. För åren passerade och det kom nya bostadsrättsinnehavare. Trafikverket började planera för vändspår i Alingsås och gjorde nya vibrationsmätningar.

Verket informerade bostadsrättsföreningen om att den inte tänkte lösa in fastigheten på grund av att byggherren inte tagit hänsyn till buller och vibrationer. En bild som föreningen fick bekräftad när man började rota i kommunens hantering av ärendet.

– Det stod klart att byggnaden var uppförd i strid med bygglovet. Hur skulle det gå om vi försökte sälja våra lägen­heter på öppna marknaden, säger Magnus Frid och fortsätter:

– Det fanns en risk om förelägganden att åtgärda buller och vibrationer, det skulle aldrig föreningen klara. Och det fanns en risk att vi inte skulle kunna bo kvar, den insikten fick vi våren 2015.

Utdragen process

För de tre bostadsrättsinnehavarna följde nu en utdragen process. Man fick ta hjälp av advokater och sin bank men också lägga mycket eget arbete på att hävda sin rätt. Byggföretaget meddelade att man kastat alla sina handlingar om fastigheten då det passerat för lång tid. För de boende handlade det då först och främst om att få Trafikverket att inse sitt verksamhetsansvar och att lösa in fastigheten. Vilket man lyckades med och de boende undvek därmed personlig ekonomisk ruin.

Men för Magnus Frid har historien fått en fortsättning. Han tycker att Alingsås kommun hanterat ärendet mycket illa. Dels pekar han på att det är styrkt att samhällsbyggnadsförvaltningen aldrig följde upp miljöskyddskontorets krav om att ljud- och vibrationsnivåer skulle klaras. Dels tycker han inte att kommunen svarat på hans frågor under två års tid.

Läs hela artikeln i lördagstidningen

  • Möts av härskarteknik
  • Överväger JO-anmälan
  • Så säger Trafikverket

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher