Foto: Filip Landqvist
FÄRGGLADA PINNAR. Nya cykelvägar byggs in till Herrljunga. Därav har sådana här pinnar dykt upp på åkrarna längs med väg 181.
Foto: Filip Landqvist
FÄRGGLADA PINNAR. Nya cykelvägar byggs in till Herrljunga. Därav har sådana här pinnar dykt upp på åkrarna längs med väg 181.

Nya cykelvägar till Herrljunga

Herrljunga

Nu byggs nya cykelvägar in till Herrljunga. En kommer in söderifrån med start i Bergagärde och den andra västerifrån med början och slut i Remmenedal.

Det sitter just nu färg­glada träpinnar på olika platser längs med vägen in mot Herrljunga. Anledningen är att Trafikverket bygger nya gång- och cykelvägar. Den ena vägen ska gå från Berga­gärde och den andra från Remmenedal.

– Det här är en fantastsikt bra investering för Herrljunga, säger Urban Ericsson, gatu- och parkchef i Herrljunga kommun.

Både vägarna ska ansluta till befintlig gång- och cykelbana inne i tätorten och de ska gå avskiljt från lands­vägen med ett dike emellan.

– De här två stråken ska göra att trafikanterna ska kunna röra sig hållbart tryggt och säkert, säger gatu- och parkchef Urban Ericsson.

Planering av de nya cykelvägarna startades redan 2015 men arbetet börjar först nu och vägarna beräknas vara klara till sommaren 2018. Byggnationen kommer att starta med trädfällning, flytt och uträtning av en kurva strax öster om Remmenedal och även förlängning av en trumma vid Spångabäcken. Ett informationsbrev om byggstarten har nått de närboende.

Vad gäller trafiksituationen under byggprocessen så kommer framkomligheten vara begränsad på vissa sträckor. Men vägen kommer vara öppen för trafik hela tiden om än med bara ett körfält under kortare perioder.

– Herrljunga är redan en cykelstad och det är många som cyklar både på vanliga cyklar men även höghastighetscyklar, säger Urban Ericsson och tillägger:

– Det här kommer bli mycket bra. Dels nu direkt, men även i framtiden.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher