FOTO: Urban Kärvling
DIGITALISERINGSTRENDEN TYDLIG. Joakim Andersson och Mats Thorelund på LRF Konsult i Vårgårda märker att allt fler småföretagare använder mobilen, för att bland annat sköta administration och göra inköp. Det sparar både tid och pengar

Rekordbra för småföretagen

Vårgårda

Det går rekordbra för landets småföretag.
– Lönsamheten hos småföretagen i Västra Götaland har ökat med 2,6 procent från föregående år, säger Joakim Andersson, auktoriserad redovisningskonsult på LRF Konsult i Vårgårda.

LRF Konsults lönsamhetsrapport presenteras för elfte gången. Man har följt utvecklingen bland närmare 10 000 småföretag, 1-15 anställda, över hela landet. Undantaget är företag inom gröna näringen, skogs- och lantbruk. Perioden som undersökts är halvårsskiftet 2016 fram till halvårsskiftet 2017. Dessutom har man gjort en prognos för resten av året.

– Prognosen pekar på en fortsatt fin utveckling för hela 2017, säger Joakim Andersson.

Småföretag skapar jobb

Störst lönsamhetsförbättring har småföretagen i Västerbotten och Norrland, 4,5 procent.

Högsta lönsamheten i procent av omsättningen har Södermanland och Gotland, 25, 4 procent. I Västra Götaland ligger företagen över rikssnittet, med 23,6 procent.

– Det är det bästa resultatet sedan vi började 2012. Förklaringen hittar vi främst på kostnadssidan, där personalkostnadernas andel av omsättningen minskat, säger Joakim Andersson.

Han menar att småföretagen generellt sett är bra på att hålla nere sina kostnader.

Att det går bra för de mindre företagen betyder mycket för hela Sverige, då fyra av fem jobb finns hos småföretagen.

De allra flesta företag har problem att få tag i personal med rätt kompetens. Det är, och blir, en stor utmaning att lösa både på kort och lång sikt.

Inom de allra flesta yrken är det brist, bland annat på hantverkare och maskinförare.

– Vi har VVS-företag som i flera år har haft svårt att rekrytera utbildad personal. Våra politiker får fundera hur man kan lösa detta, sägert Joakim Andersson.

Siffror från SCB visar att många utrikesfödda har kompetens som inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden.

– Småföretagen kan med sin starka lokala förankring och breda kontaktnät erbjuda en väg in i det lokala samhället för många nyanlända.

– I goda tider ska man tänka på att lägga i ladorna inför sämre tider, säger Mats Thorelund, kontorschef på LRF Konsult i Vårgårda.

Men det kan vara svårt att hålla igen när allt tuffar på i snabb takt. LRF Konsult har några tips för framgångsrikare företagande.

Att upprätta en ny affärsplan är ett sätt att utveckla sin affärsidé. Vad tilhandahåller företaget och vilka är deras kunder.

– Vid lån till nya investeringar vill bankerna se en aktuell affärsplan. Man bör upprätta en ny affärplan minst vart femte år.

Affärer via mobilen

Digitaliseringen är den stora samhällstrenden, som möjliggör ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Företagen kan lägga mindre tid på administrativa uppgifter.

– Man jobbar allt mer med mobiltelefonen och använder dem för att sköta administration och göra inköp. Man slipper att lägga tid på kvällar och helger. Lägger man in allt direkt i telefonen, så minskas risken för att man glömmer bort saker, säger Joakim Andersson.

– Det här är en generationsfråga. Yngre är vana att använda mobiltelefonen till det mesta, till exempel skickas fakturor från telefon in i bokföringen, säger Mats Thorelund.

Även för äldre gäller det att hänga med i utvecklingen.

– Det finns pengar att tjäna och man blir mer effektiv och sparar tid åt sig själv att göra annat.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.