”Svåra situationer att hantera”

Alingsås

En utåtagerande elev hölls fast av personal i en skola i Alingsås.
Skolinspektionen ger personalen rätt vad gäller fasthållningen, men kritiserar samtidigt att händelsen och elevens stödbehov inte har utretts ordentligt.

I förra veckan kom Skolinspektionen med sitt beslut i ett ärende som rör fasthållande av en utåtagerande elev i en skola i Alingsås, vilket Nyhetsbyrån Siren var först med att rapportera om.

Myndigheten anser att skolpersonalen har agerat inom ramen för sin tillsynsplikt, och att handlandet har varit proportionerligt.

Samtidigt ifrågasätter inte Skolinspektionen barnets känsla av utsatthet.

– Det är svåra situationer som uppstår för lärare och rektor att hantera. Det är glädjande att bedömningen är att de har agerat inom ramen för sin tillsynsplikt. Men självklart kan man inte ifrågasätta att eleven har känt sig utsatt, säger Cecilia Knutsson som är förvaltningschef på barn- och ungdomskontoret i Alingsås kommun.

Utredningsbrister

Skolinspektionen anser att skolan har brustit på två punkter: att utreda händelsen i efterhand och att utreda elevens stödbehov efter ingripandet.

– Man kanske inte ser ett stödbehov i enstaka händelser, utan i efterhand. Om en elever når upp i kunskapskraven kanske man inte ser att det finns behov av stöd på samma sätt vad gäller andra delar, säger Cecilia Knutsson och fortsätter: – Det kan vara i efterhand när man ser hela kedjan som man ser att man skulle ha dokumenterat och utrett det.

Hur kommer ni att säkerställa att riktlinjerna följs?

– Vi jobbar kontinuerligt med de här frågorna. Kunskapen finns, det är på individnivå som det kan brista. Det är sådant vi får prata om, att fånga upp signaler om stödbehov.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher