• Foto: PRIVAT
    OGRÄS. Tekniska nämnden vill ha mer pengar, bland annat för att bekämpa ogräs.
  • Foto: PRIVAT.
    GRÖNT MELLAN GATSTENARNA. Även i stadskärnan syns ogräset.

Tekniska nämnden ber om pengar

Alingsås

Tekniska nämnden behöver mer pengar för att kunna behålla nuvarande driftsnivå.
– Vi har börjat tulla på hur ofta vi klipper gräsmattor och bekämpar ogräs i refuger, säger Caroline Hagström, tillförordnad teknisk chef i Alingsås kommun.

Det hela har sin grund i att Alingsås växer. Nya områden kräver utökad skötsel av gator, parker och omkringliggande natur.

– Det är superpositivt och helt i linje med allt vad kommunen önskar. Vi ska bara hinna med det internt i vår organisation, säger Caroline Hagström, tillförordnad teknisk chef.

Samtidigt som kommunen växer har tekniska nämnden inte fått någon extra ram för att kunna hantera det.

”Tyvärr bli märkbart”

Därför äskar nämnden totalt 600 000 kronor till tre aktiviteter.

Det handlar om förskönande åtgärder inför Gothia Cup och stadens 400-årsjubileum, ogräsbekämpning och slamsugning av rännstensbrunnar som även är kopplat till kommunens arbete mot översvämningar.

– Vi har hela tiden försökt att effektivisera verksamheten för att klara framtiden, men nu börjar vi tulla på hur ofta vi klipper gräsmattor och bekämpar ogräs i refuger, säger Caroline Hagström.

– Det brukar tyvärr bli märkbart. Vi är en vacker kommun, och det vill vi leva upp till.

Tekniska nämnden äskar också om 300 000 kronor för de gamla deponierna som kommunen är skyldig att hantera.

Kommunen bär på ett föroreningsansvar när det kommer till gamla deponier vilket enligt tidigare utredning ska hanteras av kommunstyrelsen, står det i tekniska nämndens delårsbokslut.

Några medel för denna verksamhet har aldrig skjutits till och om tekniska nämnden ska fortsätta hantera bland annat provtagning så behövs det pengar.

– Vi har tagit på oss att ta prover, men aldrig fått några medel till det. Det är därför som vi flaggar för det, säger Caroline Hagström.

Kommunen befinner sig som bekant i ett kärvt ekonomiskt läge. Något som Caroline Hagström är väl medveten om.

– Det blir en diger uppgift för beslutsfattarna att prioritera i slutändan.

Förlänger kontrakt

Tekniska nämnden tog nyligen beslut om att förlänga kontraktet med Green Land­scaping Ab avseende marskötsel i Alingsås stad med ett år.

Avtalet upphör därmed att gälla den 31 mars 2019.

Förvaltningen tog möjligheten att förlänga det i ett år eftersom arbetet med en ny upphandling för markskötseln kommer att påbörjas nu i höst eller i vinter, samt att en ny uppdelning av de i nuläget tre pågende markskötselentreprenaderna är föreslagen.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.