Foto: STEFAN SAMUELSSON
Magnus Thordmark, näringslivschef i Alingsås kommun och Alingsås Business Center.

Alingsås sparkar näringslivschefen

alingsås

Alingsås kommun sparkar sin näringslivschef Magnus Thordmark. Skälet uppges vara bristande ekonomisk hantering. Dessutom stängs två andra anställda på Alingsås Business Center av, under tiden som en internutredning görs.

Det har länge talats om att Alingsås Business Center, ABC, ska omorganiseras och att en utredning gjordes. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M) kommenterade det i AT-podden Nyhetsprat för en tid sedan. Budskapet var då att ABC:s uppdrag skulle renodlas med mer fokus på näringslivsutveckling men att det för övrigt bara var att fortsätta på den inslagna vägen och jobba på.

Men nu ser turerna kring ABC ut att ha tagit en annan riktning. På torsdagsmorgonen informerades de anställda på ABC om att kommunstyrelsens arbetsutskott gett kommundirektören i uppdrag att inleda förhandling om att avsluta näringslivschefens förordnande.

”Skälet är att förtroendet är förbrukat, främst på grund av bristande ekonomisk hantering”, står det i ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagsförmiddagen.

Personalen fick också veta att den evenemangsansvarige och handelsutvecklaren har stängts av. Ny tillförordnad ABC-chef är kommunikations- och marknadsföringschefen Malin Helltén.

Det ska ha framkommit flera allvarliga brister i den genomlysning av ABC som initierades av kommundirektören och som revisionsbyrån EY har gjort.  Bland annat ska ABC inte ha följt LOU, lagen om offentlig upphandling. ABC kritiseras också för oklarheter kring projektet Destination Alingsås och för att ha undermåliga underlag samt att det saknas uppföljning av projektpengar som kommunstyrelsen har anslagit.

Bakgrunden till genomlysningen uppges ha varit att man fått signaler om att allt inte stått rätt till.

– För att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig verksamhet har kommunstyrelsen internkontroller, vilket betyder att vi löpande granskar vår verksamhet och våra projekt. Det gör vi för att säkerställa att våra invånares skattemedel används på bästa sätt, säger Daniel Filipsson i pressmeddelandet.

Alingsås Business Center inrättades av Alingsås kommun den 1 januari 2016, som kommunens näringslivsenhet, för att skapa ett attraktivare företagsklimat i Alingsås. 2009 låg Alingsås kommun på plats 21 på näringslivsrankingen. 2017 ligger kommunen på plats 200. Det är en annan del av bakgrunden till att ABC har utretts. Magnus Thordmark tillträdde som chef i augusti 2016.

En stor del av konsultrapporten består av samverkansprojekt där ABC och näringslivet har ingått. I april 2017 tecknade de två parterna en avsiktsförklaring kring evenemang i Alingsås kommun.

”Det är främst här det finns stora oklarheter kopplat till ekonomi och redovisning. Bland annat konstaterar rapporten att man inte kan se fördelningen mellan kostnader mellan ABC och externa aktörer. Det saknas även underlag för en större avräkning mot externa parter. Därutöver fattas 1,4 miljoner i intäkter, intäkter som EY inte har fått någon prognos på att de ska erhållas. Därtill har ett flertal inköp gjorts av ABC via externa aktörer, vilket inte följer kommunens riktlinjer för inköp och upphandling”, heter det i pressmeddelandet.

– Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en fördjupad genomlysning och under tiden internutredningen pågår kommer även två personer på ABC att stängas av, säger kommundirektör Susanne Wirdemo i pressmeddelandet.

Till AT säger hon att de båda stängs av för att de ”inte ska kunna påverka den ekonomiska redovisningen just nu”.

Läs fler kommentarer till dramatiken kring ABC i AT på lördag

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.