Arkivbild: Bosse Åström
Det behövs två spår till på Väsgtra stambanan mellan Alingsås och Göteborg.

”Börja bygg fyrspår senast 2029”

Alingsås

Utbyggnaden av ytterligare två järnvägsspår mellan Alingsås och Göteborg måste påbörjas senast 2029. Det anser Alingsås kommun i sitt remissyttrande till Trafikverket.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 är ute på remiss. AT har tidigare redovisat att kommunstyrelsen föreslås uttala att Genomfart Alingsås (E20) ska tas med i planen för åren 2022-2025.

När det gäller järnvägen konstaterar kommunen att Trafikverket inte åtgärdar den kapacitetsbrist, som redan är ett faktum, mellan Göteborg och Alingsås. Denna sträcka är den mest trafikerade på hela Västra stambanan.

Fram till 2029 föreslås endast ske återinvesteringar i nya kontaktledningar och spår, förutom den bangårdsutbyggnad som redan är på gång. Det räcker inte, menar Alingsås kommun.

I förslaget till remissyttrande, som kommunstyrelsen ska besluta om i dag, måndag 13 november, står att ”Alingsås anser att såväl ur lokal som regional och nationell synvinkel är den investeringsnivån för låg”.

Kommunstyrelsen föreslås framföra, att fyrspårsutbyggnaden mellan Göteborg och Alingsås behövs. Om inte hela sträckan ryms inom planperioden så ska en etapputbyggnad starta inom planperioden, alltså senast 2029.

Trafikverkets motiv för att inte ha med fyrspår Göteborg-Alingsås i den nationella planen var projektets kostnad och att det finns ännu större brister på andra håll i landet.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.