Foto: Johan Hallberg
Fyller ut Gerdsken. Den nya strandlinje som nu börjar byggas upp ska vara helt klar under 2019.

Gerdsken får ny strandlinje

Alingsås

I veckan inleddes arbetet med att förändra Gerdskens strandlinje vid det nya kvarteret Sjöstaden.

Strandlinjen i Gerdsken utmed Vimpeln har nu börjat att fyllas ut och breddas för att ge plats åt en ny cykelbana och ny vegetation. På sikt ska bryggor, bänkar och fiskeplatser ge en mer levande miljö än dagens raka strandlinje, vilken består av sprängsten.

I samband med det arbete som nu har påbörjats har det femton meter ut i Gerdsken placerats en så kallad siltgardin mellan sjöbotten och ytan. Den ska hindra att grumling av vattnet sprider sig ut i sjön.

Det som nu har påbörjats beskrivs som ett grovarbete, och först under nästa vinter kommer finare material att läggas ut i strandlinjen som enligt planerna ska vara helt klar under 2019.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.