Foto: STEFAN SAMUELSSON
GER GOD VÅRD. En del av strokeenhetens personal samlad. Till höger avdelningschef Anna Lindh med diplomet, till vänster om henne överläkare Brita Eklund och snett bakom henne den andra överläkaren Kjersti Hellqvist.

Hyllas igen för god vård

Alingsås

Alingsås lasarett har för femte gången på 2010-talet fått ett officiellt erkännande för god strokevård.
– Ett kvalitetsmått att vår vård håller hög standard, säger Anna Lindh, glad avdelningschef. 

Bollnäs sjukhus utsetts till Årets strokeenhet 2016 av styrgruppen för Riksstroke, ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet.

Fyra sjukhus får ett särskilt omnämnande för god strokevård. De är Alingsås, Kalix, Värnamo och Kalmar. Alingsås har fått samma omnämnande även 2010, 2013, 2014 och 2015.

Hela teamet

För några veckor sedan var sjuksköterskan Stina Claesson i Stockholm och tog emot diplomet som visar svart på vitt att strokeenheten på avdelning 9, Alingsås lasarett, behåller sin goda strokevård.

– Det är ett fantastiskt kvitto för personalen att vi är på rätt väg. Vi lyckas för att hela teamet är med, säger avdelningschef Anna Lindh.

Hon framhåller att enheten aktivt arbetar med att såväl förbättra vården som att bevara det som fungerar. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut.

Det är sjukhusens egna data som ligger till grund för uppmärksamheten från Riksstroke. Kvalitetsregistret innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

25 000 om året

– Vi jobbar med att få upp strokepatienterna till avdelningen så fort som möjligt, säger Anna Lindh och understryker att patienterna då både har större chans att överleva och att få en lyckad rehabilitering.

Varje år drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av stroke. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen, som Riksstroke sköter sedan 1994.

Styrgruppen menar att kvaliteten på svensk strokevård har förbättrats markant sedan dess, men att det fortfarande finns mycket att göra för att uppnå den jämna och höga nivån på alla sjukhus.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.