Låter bli att överklaga

Vårgårda

Kommunfullmäktiges ordförande Mattias Olsson (M) anser att ärendet i kommunstyrelsen om ensamkommande asylsökande borde behandlats av kommunfullmäktige. Nu tas ärendet om, därför avstår Mattias från att överklaga.

Mattias Olsson har skickat följande meddelande till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).

”Vid kommunstyrelsen sammanträde 2017-10-25 fattades beslut om att ensamkommande asylsökande över 18 år skulle erbjudas att bo kvar i befintligt kommunalt boende fram till 2018-06-15. Jag har i tydliga ordalag påpekat att beslutet är av stor principiell politisk betydelse och därför skall frågan avgöras i kommunfullmäktige. Dessutom saknades i kommunstyrelsens beslut den viktiga delen om finansiering. Sammantaget har jag på dessa grunder haft för avsikt att överklaga beslutet. Nu ser jag i handlingarna inför kommunstyrelsens nästa sammanträde att ärendet på nytt kommer att tas upp och att avsikten är att föra ärendet för slutligt beslut till kommunfullmäktige och att även förslag på hur finansiering skall ske finns med. Dessutom föreslås att beslutet i kommunstyrelsen 2017-10-25 skall rivas upp. Med detta har jag uppnått syftet att beslutet sker på formellt rätt sätt och kan avstå från att överklaga”.

Det innebär att kommunpolitikerna får ta ett omtag i frågan, som rörde upp starka känslor på kommunstyrelsens sammanträde.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.