Mörka siffror som angår oss alla

Alingsås

På lördag är det den 25 november, FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor är ett globalt demokratiproblem som ytterst handlar om inskränkningar i kvinnors mänskliga rättigheter att leva fria från våld och förtryck. Mäns våld mot kvinnor kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt, och våldet kan också ta sig många olika uttryck. Misshandel, våldtäkt, våld i hederns namn, sexuella trakasserier, pornografi, prostitution, ja listan kan tyvärr göras lång. Dessa olika uttryck hänger dessutom ihop, och samverkar.

Det går exempelvis inte att kämpa mot våldtäkt utan att se att det är strukturellt. Att det är män som grupp som utövar våldet mot kvinnor som grupp. Det betyder att även den kvinna som kanske inte personligen blivit utsatt för en våldtäkt men ändå kan behöva leva med hotet om våldtäkt, en rädsla som ofta begränsar hennes liv och får henne att avstå från saker.

Därför är dessa mörka siffror från Sverige så viktiga, de angår oss alla:

– I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år av en man som de har eller har haft en nära relation till, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Uppemot 100 kvinnor våldtas förmodligen varje dag i Sverige, enligt beräkningar från Brå. Mörkertalet är stort och få vågar anmäla.

– Cirka 75 000 kvinnor utsätts varje år för våld i en nära relation, enligt Socialstyrelsen. Vi vet att siffrorna är i underkant, då dessa brott ofta sker i hemmet av en närstående person och att de därför sällan anmäls.

– 20 300 sexualbrott anmäldes under 2016. 4,1 procent av Sveriges kvinnor uppger att de blev utsatta någon gång under förra året, enligt Brås Nationella Trygghetsundersökning. Bland tjejer 16-24 utsattes 14 procent för ett sexualbrott under 2016.

– Av personerna som 2016 var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor var 99 procent män.

– Totalt anmäldes 10 600 brott om sexuellt ofredande 2016. Som en konsekvens av #metoo-kampanjen räknar vi med att denna siffra kommer att öka markant för 2017.

– Av de kvinnor som mördades 2016 låg våld i hederns namn bakom en tredjedel av morden, 6 av 18, enligt Nationella kompetensteamet, inom Länsstyrelsen i Östergötland.

I 33 år har Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, stått upp och kämpat för kvinnors, tjejers och barns rättigheter. Vi räddar till och med livet på många kvinnor och tjejer! Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen är vi därför arga och upprörda över att samma mörka siffror möter oss år efter år.

Vår kvinnojour och tjejjour har funnits i 30 år. Under 2016 bodde 35 kvinnor och barn i vårt skyddade boende men vi fick hänvisa 85 kvinnor till annan organisation eller myndighet på grund av platsbrist. 100-tals kvinnor kontaktar oss varje år för samtal och stöd.

Varför tas inte frågor om mäns våld mot kvinnor på största allvar? Varför satsas det inte mer på förebyggande insatser? Den #metoo-­rörelse som nu pågår kommer kanske att ändra på det. För första gången har ett livsviktigt samtal påbörjats som vi inte ser något slut på. Nu är det dags för förändring och att lägga skuld och skam där den hör hemma.

På lördag klockan 17.00 anordnar Kvinnojouren och tjejjouren Olivia en ljusmanifestation i Museiparken i Alingsås, för att hedra de kvinnor som under året har blivit dödade av män som de hade eller hade haft en relation till. Välkomna och hedra dem tillsammans med oss!

  • Kvinnojouren och tjejjouren Olivia
    Alingsås, Lerum, Vårgårda
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher