Nu får det vara nog!

Alingsås

I Sverige har vi det bra, här får alla barn och elever mat i skolan. Fantastiskt! På flera skolor serveras dessutom tre maträtter vid varje lunch för att eleverna ska kunna välja. So far so good. Men vad är det egentligen för mat som serveras?

Det kött som serveras i förskolor och skolor i Alingsås är till stor del tyskt. Kött från Tyskland är pumpat med antibiotika. WHO varnar för att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot folkhälsan och att det kan bli en ödesfråga för mänskligheten. Är det vad vi vill att våra barn ska äta?

ISS menar på sin hemsida att de har ett ansvar för att producera sina måltider på ett miljömässigt klokt sätt och att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. Det står fortsatt att de använder ett ruttoptimeringsprogram som ska säkerställa att de inte kör onödiga mil. Alingsås kommun skriver i ”Livsmedelsprogram för Alingsås kommun” att det är ett krav att antibiotika endast ska användas när det är motiverat på grund av att antibiotikaresistensen ökar. Inget av detta motiverar valet av tyskt kött.

Även WWF menar att vissa sorters kött ska undvikas då olika sorters kött påverkar klimatet olika mycket. Både gris- och nötkött från Tyskland står under rubriken med kött som ska undvikas. Är det vad vi vill att våra barn ska äta? Utöver detta skall också tilläggas att potatisen inte är ekologisk. Detta är en av de mest besprutade grödor vi har. Är det vad vi vill att våra barn ska äta?

Ett förslag är att ta efter Göteborgs kommun som serverar ekologiskt kött och potatis i alla sina verksamheter. Hellre en måltid som är hälsosam och miljömedveten än tre med inslag av besprutningsmedel och antibiotika. Detta främjar våra barns hälsa, djurens välmående och planetens framtid.

Nu vill vi att Alingsås kommun och ISS tänker om och tar ansvar för våra barn och miljön!

  • Marcus
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.