Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖME20 genom Alingsås.
Arkivbild: BOSSE ÅSTRÖM
E20 genom Alingsås.

Vill ha med Genomfart Alingsås i plan

Alingsås

Ta med Genomfart Alingsås i den nationella infrastrukturplanen för åren 2022-2025!
Så lyder förslaget till remissvar som ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i dag, onsdag.

Genomfart Alingsås finns inte med i Trafikverkets nationella transportplan för perioden 2018–2029. Planeringsmognad saknades menade Trafikverket när planen presenterades i slutet av sommaren. Förslaget, som nu är ute på remiss, kommer att landa i en slutgiltig plan som regeringen ämnar presentera till våren.

Nu finns dock kommunala planer på att försöka hänga på när planen ska revideras om några år. Kommunledningskontoret, som författat förslaget till remissvar, skriver att planeringsförutsättningarna genom Alingsås är komplexa.

”Eftersom Alingsås är omgiven av sjöar, åsar och relativt orörda skogsområden är en dragning utanför tät­orten bortvald i tidigare utredningar. Genomfart Alingsås kräver en noga planerad och yteffektiv lösning.”

Om kommunstyrelsens arbetsutskott och senare kommunstyrelsen godkänner remissvaret innebär det att kommunen ”anser att projekt Genomfart Alingsås ska inrymmas i den nationella planen för infrastruktur åren 2022-2025.”

Vidare argumenteras det i remissvaret för att Trafikverket och Alingsås kommun måste ”säkerställa att utredningsarbetet inte stannar av” nu när projektet inte är med i den aktuella planen.

Läs mer i tisdagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher