• Foto: STEFAN SAMUELSSON
    MYCKET ATT LÄSA. Från vänster Kajsa Elwhagen, Alexandra Eklund, Sibius Daniel Mahecha, Oliver Remonen och Louise Hallkvist är fem av gymnasisterna som jobbar med vattenfrågor.
  • Foto: STEFAN SAMUELSSON
    OLIKA ÄMNEN. Madeleine Sölvenäs, Rebecca Ahlberg och Mi Borg studerar spillvatten medan Max von Lepkowski och Noah Sundkvist kartlägger fabriker som funnits utmed Lillån.

Elever ser på vattnet med friska ögon

Alingsås

Hur står det till med vårt vatten? Den frågan får nu Alingsås kommun hjälp att besvara av en grupp gymnasister.
– Vår förhoppning är skapa nya tankebanor åt kommunen, säger Rebecca Ahlberg, en av eleverna.

Vatten är en av våra viktigaste resurser, för att dricka, tvätta, spola bort avlopp, vattna grödor och producera energi. Klimatförändringarna innebär att det kan bli brist på vatten. Därför gäller det att ha en hållbar vattenanvändning.

– Vatten kan också bli en orsak till konflikter, säger Peter Ödlund, lärare på Alströmergymnasiet.

Efter att ha studerat vattenfrågor i ett globalt perspektiv i årskurs två ger sig nu tolv elever på det naturvetenskapliga programmet i kast med ett antal lokala infallsvinklar – i samarbete med kommunens tekniska förvaltning.

Rebecca Ahlberg har tillsammans med Madeleine Sölvenäs och Mi Borg valt att titta närmare på spillvatten, alltså avloppsvatten. De har bland annat varit på reningsverket i Nolhaga.

– Vi har fått höra att de inte gör något åt läkemedel, säger Mi och Madeleine fyller i:

– Men i Linköping har de ett projekt för att rena vatten från läkemedel. Vi ska ta reda på om det är något för Alingsås.

Kajsa Elwhagen är en av de andra tolv eleverna som ägnar sitt gymnasiearbete åt en vattenfråga, närmare bestämt hur det är med rester av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten. Hon hoppas komma fram till vilka åtgärder som är rimliga för att vattnet ska fortsätta att vara ett livsmedel.

Grundvatten är också Alexandra Eklunds och Sibius Daniel Mahechas ämne. De ska kolla vad Alingsås kommun gör för att uppfylla nationella och europeiska miljömål och kanske komma med förslag till förbättringar.

Max von Lepkowski och Noah Sundkvist tar reda på hur mycket Lillån, som rinner genom Alingsås, är påverkad av alla de fabriker som låg utmed den förr i tiden, när det inte var tal om någon rening av spillvattnet.

Våra vattendrag kan också ge oss energi, elektricitet. Louise Hallkvist och Oliver Remonen undersöker om småskalig vattenkraft kan täcka Alingsås Energis behov. Det kommunala energibolaget har redan fyra små vattenkraftverk.

Gymnasiearbetena ska bli klara under vårterminen 2018.

Artikeln har tidigare publicerats i sin helhet i papperstidningen och e-tidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.