Foto: STEFAN SAMUELSSONProjektledare Lena Lindgren i trappan i den nya foajén utanför matsalen mot Viktoriagatan.
Foto: STEFAN SAMUELSSON
Projektledare Lena Lindgren i trappan i den nya foajén utanför matsalen mot Viktoriagatan.

”Rolig och spännande höst”

Gästbloggen

Om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett har nu kommit en bra bit på väg. Projektledare Lena Lindgren berättar den här veckan bland annat om en karusell av evakueringar och omflyttningar för personal och patienter.

Söndag 10 december

Ha blicken framåt

I dag har jag en ledig dag och den ägnar jag till att träna med mina hästar hemma på gården. Att kunna kommunicera bra med hästarna är en förutsättning för att vi ska nå de mål jag har satt upp inför nästa års tävlingssäsong. Förstår inte hästen vad jag vill och vad jag menar är det svårt att samarbeta mot målen. Här talar vi kroppsspråk och det är det enda språket som hästen förstår. Detta är min tid för avkoppling. Det är lite som yoga, man går in i träningsbubblan och bara är där och glömmer allt annat en stund.

En regel inom ridningen är att ryttaren alltid ska ha blicken fäst framåt på den vägen för att tala om för hästen vart vi ska. Och det måste vi ju alltid ha, både i jobbet och i vårt privatliv. Annars kommer vi inte dit vi vill. Så ha blicken framåt, titta inte ner…

Jag tittar framåt och ser den fortsatta vägen för nästa år i -om och tillbyggnaden av Nya Alingsås lasarett. Under våren 2018 evakueras 2 vårdavdelningar och en intensivvårdsavdelning för att kunna bereda plats för att bygga nya Generella vårdavdelningar. Under hösten flyttar vi in i en nybyggd huvudentré med reception, café och ett stilla rum. Stilla rummet är en plats för reflektion, lugn och ro för alla religioner eller ingen alls.

Alingsås lasarett under om och tillbyggnation, hösten 2017 Foto: Västfastigheter
Alingsås lasarett under om och tillbyggnation, hösten 2017
Foto: Västfastigheter

År 2019 fortsätter sedan -om och tillbyggnationen med fler Generella vårdavdelningar, dagkirurgi och administration. Hela byggnationen beräknas att vara klar under våren år 2020.

Det har varit en rolig och spännande höst och jag önskar er en fortsatt härlig december och jul med en massa tid för reflektion.

Lena Lindgren

Lördag 9 december

Konsten på nya Alingsås lasarett
Konstenheten ansvarar för konstnärlig gestaltning i om- och tillbyggnaden av Alingsås lasarett. Jag har haft förmånen i att få vara med i deras arbete med att ta fram vilka konstnärer som ska gestalta vårt sjukhus. Det varit ett mycket spännande och intressant resa. Vår utgångspunkt var att vi vill ge patienter och besökare på Alingsås lasarett upplevelser som kan skapa välbefinnande även när tillvaron präglas av sjukdom och oro samtidigt som arbetsmiljön gynnas för personalen. Jag tycker att detta val av tre olika konstnärer kommer att bidra till det och jag hoppas att dom flesta håller med.

Montage av Cellula - en hyllning till livet. Foto: Skanska
Montage av Cellula – en hyllning till livet. Foto: Skanska

Aleksandra Stratimirovic med gestaltningen Cellula, en hyllning till livet är en konstnär som framför allt arbetar med ljus.
Hennes konstnärliga gestaltning är ett monument och en hyllning till cellen, livets och människans byggsten. Dessa tre ljuskonstverk kommer att finnas utanför entrén, i foajén och i en mörk korridor som saknar fönster.

Kristina Schmid med gestaltningen Tankelek kring en ton och dess källa, vatten och vind är en konstnär som skulpterar och fotograferar. Hennes utgångspunkt har varit ett tema som är flytande och lekfullt och som löper vidare på de tre våningsplan i olika skepnader. Hon kommer att gestalta inomhusmiljön i lobby och korridor mellan de generella vårdavdelningarna

Petter Hellsing med gestaltningen Fältteckningar är en textilkonstnär. Han vill skapa en länk mellan Alingsås historia och vår samtid i ett textilkonstverk. I stadens vinklar och vrår lagras tidens olika skikt och bildar nya helheter. Han kommer att gestalta vägen mellan entré och foajé.

Florence Nightingale förstod betydelsen av stimulerande miljöer och hon uttryckte det så här: ”Omväxling för det svältande ögat är lika viktigt som mat för den svältande magen.” Jag håller faktiskt med henne och tiden står still för en stund.
Lena Lindgren

Fredag 8 december

En dag på jobbet med många bollar i luften
Dagen börjar med ett projektgruppsmöte. Det är en grupp av personer som har olika ansvar på sjukhuset såsom patientsäkerhet, personsäkerhet, kommunikation, IT, logistik, verksamhetsutveckling och verksamhetansvar. Vi har en bra diskussion och för loggbok över uppdrag som behöver utföras för att projektet ska fungera.

Telefonen ringer på skrivbordet. ”Hej! Kan du komma ner till lastbryggan .. du har fått ett paket!” Jag springer ner och tar emot en pall av grejer som ska till den nya hörsalen. Grejerna levereras till killarna som jobbar med tekniken i hörsalen.

Tillbaka på kontoret. Beställer möbler till hörsalen, svarar på 34 mail på datorn. Just ja, hjärtmottagningen flyttar ju också denna vecka. Går dit för att kolla att allt flyter. Det ser bra ut.

Det ringer igen, det hänger något utanför fönstret i ett patientrum och det blåser ute. Risk för att det blåser in i fönstret. Ringer chefen på Skanska. Dom går dit och åtgärdar.

Kollar fakturorna och mailar till ekonom.

Träffar skyltverkstaden och trevliga Peter. Vi ska skylta upp hjärtmottagningen och en provisorisk avdelning. Det är avdelning 5 som ska evakueras på två plan i en av de nya flyglarna.

Avdelning 5 är en hjärtavdelning dit man kommer om man har fått en hjärtsjukdom. Här kan du övervakas med EKG (elektrokardiogram) efter t.ex. en hjärtinfarkt. Du kan också vara inskriven här före och efter kranskärlsoperation eller ballongsprängning som är en vidgning av kärlen som försörjer hjärtat med syre.

Tobias, Karolina och Anna-Maria. Foto: Lena Lindgren.
Tobias från Västfastigheter, Karolina och Anna-Maria från avdelning 5 har fullt upp med flytten. Foto: Lena Lindgren.

Jag träffar Karolina och Anna-Maria på avdelning 5. Dom har rosiga kinder och är i full gång med sin flytt. Det strular lite förstås och allt händer just i dag. VGR IT, Medicinsk teknik, skyltning, insättning av utrustning i skölj, påfyllning av förråd, och utbildning av nya system till personalen pågår.

Patienterna flyttar in på söndag. Varför en söndag tänker ni, jo därför att då finns det platser på intensivvårdsavdelningen om någon teknik strular. Vi har ökat personalantalet och minskat patientantalet. Tjänsteman i beredskap, personal från medicinsk teknik och medicinskt ansvarig läkare kommer att finnas på plats. Allt för patientsäkerheten!

Karolina och Anna-Maria ser fram emot att flytta in i nya lokaler trots att det är en evakuering där två halva vårdavdelningar har anpassats till en hjärtavdelning.

Det är glada tjejer på den här avdelningen och Anna-Maria frågar om hennes stol till kontoret har kommit. Ingen vet….

– Äh, säjer hon. Annars kan jag stå o jobba. Det piggar upp!

Pust, nu går jag hem. Tur att man möter så glada människor i sitt jobb!
Lena Lindgren

Torsdag 7 december

Planeringsdag på projektkontoret
På Projektkontoret på sjukhuset sker all planering i projektet och här har vi många möten med arbetsgrupper från verksamheten. Det är oerhört viktigt att vi lägger ordentligt med tid att planera flyttarnas olika steg och fördela de resurser som finns på de aktiviteter som ska genomföras.

Det byggs just nu om för att inrätta två provisoriska vårdavdelningar och en provisorisk intensivvårdsenhet på Alingsås lasarett. Enheter har flyttat ut i tillfälliga paviljonger utanför sjukhuset för att bereda plats. Det fiffiga är att de lokaler som ska anpassas har för länge sedan varit vårdavdelningar så det krävs en mindre ombyggnad för att göra om dem. En provisorisk vårdavdelning som ska hålla samma standard som de vårdavdelningar vi har i dag.

Planeringsmöte. Foto: Lena Lindgren, Alingsås lasarett.
Planeringsmöte. Foto: Lena Lindgren, Alingsås lasarett.

I dag planeras en flytt till en av de provisoriska vårdavdelningarna. Det är ortopedavdelning 8 som planerar sin evakuering som sker i januari 2018. Vi bollar med varandra och försöker att ta fram alla behov som kan tänkas uppkomma. Det görs checklistor, tidsplaner och anpassningar för den specifika avdelningens flytt.

Även Medicinavdelning 3, 5 och 7 samt Intensivvårdsavdelningen kommer att evakueras till provisoriska lokaler under nästa år. Detta kommer att ske i flera flyttkedjor och avdelningarna kommer att vara evakuerade i mellan ett till två år.

Det är alltså fyra av sjukhusets avdelningar och en intensivvårdsenhet som ska evakueras innan dom flyttar in i sina nya lokaler. Vi har en stor härlig utmaning framför oss.

Vi har precis ställt oss på startlinjen…
Lena Lindgren

Onsdag 6 december

Jag går ner till en nybyggd hjärtmottagning på entréplan som ligger snett mitt emot det nya laboratoriet. Här håller några av hjärtmottagningens personal på att ta emot möbler, fylla förråd, och packa upp leveranser från olika leverantörer. Det gäller att kolla att rätt saker har kommit, att det inte är skadat och att ingenting som är beställt saknas. Det är viktigt att allt kommer på plats. Första patienten kommer på måndag.

Till hjärtmottagningen kommer du på remiss eller efter en sjukhusvistelse om du har haft en hjärtinfarkt, hjärtflimmer eller hjärtsvikt.

Här görs många EKG (elektrokardiografi) mätningar som är en metod som illustrerar hjärtats aktivitet. Man fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör hjärtats signaler på ett diagram i datorn eller på pappersutskrift. Detta kan även göras under 24 timmar eller under flera veckor. Då har man en dosa med sig hemma och skickar in EKG mätningar till mottagningen som granskas av personal på hjärtmottagningen.

Ultraljud på hjärtat som är en undersökningsmetod för att kunna studera hjärtat från ”insidan” är också en vanlig undersökning här på mottagningen. Tekniken ger bilder av hjärtat vilket gör det möjligt att snabbt bedöma hjärtas pumpförmåga och storlek samt klaffarnas funktion.

Man kan även mäta hjärtats aktivitet under ansträngning och då cyklar man på en arbetscykel.

Dagens fråga gällande om och tillbyggnadsprojektet går till Petra och Anette som jobbar på hjärtmottagningen.

Anette, Annika och Petra i arbete med att flytta in på ny hjärtmottagning Foto: Lena Lindgren/Alingsås lasarett.
Anette, Annika och Petra i arbete med att flytta in på ny hjärtmottagning
Foto: Lena Lindgren/Alingsås lasarett.

Vilka förväntningar har ni på er nya hjärtmottagning?

– Vi har varit trångbodda länge och har arbetat på två plan så jag ser fram emot fler undersökningsrum och en större yta med bra logistik mellan rummen, säger Petra

– Och ett eget personalrum, flikar Anette in. Det har vi inte haft tidigare.

När jag går därifrån tar jag med mig att jag är så tacksam för att mitt hjärta pumpar och slår, dag ut o dag in. Konstigt, det tänker man ju inte så ofta på men idag gör jag det….

Lena Lindgren

Tisdag 5 december

Flyttkarusellen av enheter med patientverksamhet som tillhör Alingsås lasarett startade i början av november och den enhet som var först att flytta in i nya lokaler var Onkologimottagningen.

I dag går jag på besök dit. Mottagningen ligger på entréplan, intill det nya laboratoriet. Hit kommer du för behandling av din cancersjukdom. Cancer är för mig och jag tror även för dig ett laddat ord med en klang av ”dödsdom” som kan ge många olika reaktioner hos oss.

Jag träffar Marita som är en av fyra sjuksköterskor som arbetar på mottagningen för att höra om deras arbete och vad de tycker om de nya lokalerna. Hon tar sig tid en stund för att prata med mig.

Hon berättar att det finns olika behandlingar av cancer. På mottagningen görs dagliga behandlingar som tar från 15 minuter upp till 6 timmar beroende på vilken behandling man ska ha. Behandlingen kan vara rent botande och man blir frisk och andra behandlingar är bromsande behandlingar som kan förlänga livet i många år. Behandlingen kan också vara en tilläggsbehandling efter operation ”för säkerhets skull”.

Jag förstår att jag pratar med en mycket erfaren sjuksköterska på det här området och känner mig genast lugnare till mods. Det är faktiskt så att man kan bli frisk fast man har fått en cancerdiagnos. Kom ihåg det!

Vad tycker ni nu om era nya lokaler?
”Mottagningen är fin och rymlig och behandlingsrummen är väl tilltagna. Ett plus för väntrummet!”

Vad hade kunnat bli bättre?
”Vi vill gärna skapa en varm och trygg miljö för patienterna och skulle vilja ha det lite mer hemtrevligt på behandlingsrummen. Det finns t.ex. inga gardiner.”

När jag går tillbaka till mitt kontor tänker jag på de där gardinerna. Vårdhygien, som är en resurs inom vården när det gäller att förebygga uppkomst av infektioner och minska smittspridning, har rekommenderat oss att inte ha gardiner i vårdrummen. Men en liten gardinkappa? Jag ska kolla upp det igen…
Lena Lindgren

Interiör från väntrummet på onkologimottagningen. Foto: Lena Lindgren, Alingsås lasarett
Interiör från väntrummet på onkologimottagningen. Foto: Lena Lindgren, Alingsås lasarett

Måndag 4 december

Spindeln har förvandlats till en bläckfisk

Detta är andra gången som jag bloggar i Alingsås Tidning och jag arbetar fortfarande som verksamhetens projektledare för om- och tillbyggnationen av Nya Alingsås lasarett.

Mitt jobb är just nu att planera, styra, leda och koordinera flyttar och evakueringar för verksamheterna på Alingsås lasarett när om- och tillbyggnationen drar fram genom lokalerna. Mitt fokus är i första hand hos patienterna så att deras behov tillgodoses. Vi bygger om under pågående verksamhet och ska samtidigt producera vård, vilket är en tuff utmaning i projektet.

Sedan min förra bloggvecka, som var i september 2016, har nu en tredjedel av om- och tillbyggnationen av Nya Alingsås lasarett färdigställts. Vi är mitt inne i en karusell av nybyggnationer, ombyggnationer, evakueringar och flyttar. Nya byggnader och ombyggda enheter blandas just nu med gamla byggnader i en salig röra. Det är trångt men vi har kontroll.

Sist vi träffades beskrev jag mig själv som spindeln i nätet men nu skulle jag mer beskriva mig som en bläckfisk med sugkoppsförsedda tentakler som sträcker sig runt Alingsås lasaretts åtta huskroppar. Jag har mina långa armar för att nå ut till verksamheten i alla byggnader och sen har jag också en inbyggd jetdrift för att snabbt kunna röra mig framåt i akuta lägen. Ibland kan jag också suga mig fast på botten och ställa fyra väldigt enkla men viktiga frågor som jag alltid försöker att ha med mig. Vad? Varför? Hur? och När?

Tiden rusar iväg och att hålla tiden är något av det viktigaste i ett projekt. Som ni säkert vet så tickar klockan på i en jämn takt och den går inte att vrida tillbaka så det gäller att hänga med i svängarna och försöka att göra rätt från början.

Men ta er tid och häng med mig på min blogg denna härliga decembervecka när vi just har tänt första ljuset i adventstaken, så berättar jag om nya enheter som har färdigställts, evakueringar och flyttar som pågår samt blickar framåt mot nästa år.
Lena Lindgren

Lasarettsbygget sett uppifrån tidigare i år. Foto: VÄSTFASTIGHETER
Lasarettsbygget sett uppifrån tidigare i år. Foto: VÄSTFASTIGHETER
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher