Foto: TOTTE VESTERLUND
NÄRA SÄVEÅN. Här, närmast Säveån, rådde tidigare en akut skredrisk som åtgärdades med bland annat en spont.

Stadskyrkogården behöver dräneras

ALINGSÅS

Stödmuren räddade Stadskyrkogården från ras – men ledde till högre grundvattennivåer, enligt personalen på kyrkogården.
Nu krävs dränering för att kunna gravsätta närmast Säveån.

I början av 2010-talet genomfördes omfattande arbeten för att skydda Stadskyrkogården, den intilliggande gång- och cykelvägen och högspänningskablar från ras ned i Säveån. Bland annat byggdes en stödmur. För ett och ett halvt år sedan upptäckte personalen på kyrkogården att grundvattennivåerna var högre än vanligt. Mätrör, som placerades ut sommaren 2016, bekräftade att grundvattennivån var ungefär en meter för hög för gravsättning i kvarteren närmast ån. Totalt är det 900 gravar som berörs.

– Man ska ha en meter filtrerande material från kistans botten till grundvattnet. Det har gjorts tester på det där man har sett att det är tillräckligt för att filtrera bort skadliga ämnen som utsöndras ur våra kroppar, säger kyrkogårdsföreståndaren Alexander Ryman.

Läs mer i torsdagens AT!

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.