Varje skattekrona ska förvaltas väl

Alingsås

Replik till A. Lundgrens insändare ”Upp på tårna folkvalda politiker”. Jag delar din uppfattning att det blivit en hel del negativa insändare. Somliga av dem är befogade , där vi förtroendevalda tar till oss, både i sak men också genom att bli bättre på att kommunicera, både utåt men också internt för att säkra upp att ingen otydlighet råder i diverse arbets­beskrivningar.

Vi har som politiker ett ansvar att se till att varje skattekrona förvaltas väl och att verksamheterna uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Vi har också en skyldighet att agera då vi ser brister för att säkerställa god förvaltning och verksamhet.

Jag hoppas att den alldeles för­senade och dessutom återförvisade Översiktsplanen (på Liberalernas initiativ) snarast omarbetas så att det kan tillåtas utveckling i hela kommunen. Om den hade gått igenom hade det inneburit en ”våt filt” över bland annat norra kommundelen, men också i delar av centrala och södra kommunen! Det hade varit förödande för såväl enskilda som för näringsidkare – och en stor ekonomisk förlust för hela kommunen.

Vi måste istället se till att snarast få en reviderad Ö-plan på plats som både ger möjlighet till utveckling i hela kommunen samtidigt som värde­full natur skyddas.

Det finns ideér och tankar kring en ny ishall – men det lär vi återkomma till.

Men avslutningsvis vill jag passa på att förmedla en hälsning till flera ”cykelinsändare” att Alliansen i sin budget tar med ett uppdrag att kostnadsberäkna cykelvägar Simmenäs-Brobacka och Kvarnabo-Gräfsnäs. Det kan förhoppningsvis sammantaget leda till några fler positiva insändare, men framförallt nöjda kommuninvånare.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.