Vi måste få bort den sociala dumpningen

Regionalt

Den svenska modellen bygger på att alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Det är oerhört viktigt att vi värnar denna modell. Just nu finns flera oroväckande fall som tyder på att modellen är under attack.

Ett växande problem på den svenska arbetsmarknaden utgörs av företag som sänker lönerna och försämrar arbetsvillkoren genom att anlita arbetskraft som kan tillverka en vara eller utföra en tjänst till ett lägre pris eller med lägre krav på arbetsvillkor än vad som är brukligt på arbetsmarknaden. Fenomenet kallas för ”social dumpning”.

Ett sätt för företag att ägna sig åt social dumpning är genom att anlita personer som har registrerat sig som enmansföretag, via en F-skattsedel, istället för att anställa dem. På så sätt kan arbetsgivare utnyttja kryphål i lagen för att hålla nere lönerna. En anställd arbetare, som omfattas av kollektivavtal och svenska skatteregler, kan kosta mer än dubbelt så mycket i timmen för en arbetsgivare än att anlita ett enmansföretag. Det förekommer därför att företag, bland annat inom bygg- och vårdbranschen, hjälper arbetare i andra EU-länder som de vill anlita för ett uppdrag att ordna en F-skattsedel – istället för att anställa dessa personer. På lagligt sätt ägnar sig svenska företag på detta sätt åt lönedumping. Företagen kan hålla nere sina kostnader och göra en större vinst.

Företeelsen uppmärksammades i en artikel nyligen i tidningen Arbetet. Fallet som beskrivs i artikeln är byggnationen av den nya energi- och miljöanläggningen Sobacken i Borås. Bygget av Sobacken sker med kommunala medel och då ska schyssta villkor givetvis gälla. Artikeln redogör för ett aktuellt exempel där företag använder sig av enmansföretag för att minska sina kostnader.

Företag som ägnar sig åt sådan lönedumpning anser att det är upp till dem att bestämma om de ska använda sig av enmansföretag eller anställa personal och de menar att det innebär en stor flexibilitet för dem. Men det stämmer inte att det står företag fritt att välja om deras arbetare ska räknas som anställda eller egna företagare. Det beror på hur självständigt arbetarna jobbar. I flera fall på senare tid, som i det aktuella fallet i Borås, verkar det inte röra sig om enmansföretag som anlitats för enskilda uppdrag utan byggföretaget har använt sig av många utländska enmansföretag samtidigt. Dessa personer har jobbat sida vid sida precis som om de vore anställda – men med den stora skillnaden att de saknar kollektivavtal och försäkringar.

Det vi ser är en farlig utveckling. Arbetare som kommer till Sverige med en F-skattsedel i handen och förhoppningen om att kunna tjäna pengar, men istället bara blir utnyttjade, behandlas inte bara på ett moraliskt förkastligt sätt. De riskerar även att råka illa ut. En arbetare som har ”anställt sig själv” riskerar att stå där utan försäkring och ersättning om olyckan är framme.

Sådant här utnyttjande ska inte förekomma på Sveriges arbetsmarknad. Vi måste sätta stopp för den sociala dumpningen. Därför har finansminister Magdalena Andersson nu lovat att systemet med F-skattsedlar ska ses över. Det är ett glädjande besked. Vi hoppas att översynen av F-skattereglerna ska bromsa den negativa utvecklingen vi ser och stärka den svenska modellen.

  • Ann-Christin Ahlberg, Riksdagsledamot (S), Södra Älvsborg
    Thomas Nilsson, Ombudsman Byggnads Väst
    Magnus Olofsson, Ordförande LO-facken Borås/Bollebygd
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.