400-årsjubileum – blev ett ytligt jippo

Alingsås

Läser tidningen med stegrande förvåning om hur de bra tankar och grundidéer som genomsyrade hela tanken med jubileet nu snarare blivit ett ytligt jippobetonat spektakel med aktiviteter som hattparader och fackeltåg.

Redan 2015 formulerades ett politiskt uppdrag med fyra delmål:
• Stolthet: hylla Alingsås eldsjälar, entreprenörskap och unika historia
• Framtid: fokus på framtidens Alingsås; visualisera Alingsås om 400 år med fokus på barn och unga
• Etablering: locka hit nya verksamheter och nya invånare
• Inkluderande: jubileet skall omfatta hela kommunen och skapas tillsammans med andra aktörer

En projektledare med gedigen erfarenhet tillsattes att lägga grunden för satsningar inför jubileet. Utifrån den numera nedlagda jubileumsbloggen www.alingsas400.se fick man insyn i arbetet och intrycket att tanken är att utifrån Alingsås historia ta avstamp in i framtiden där kommunens alla delar ska lyftas. Att arbetet kan vara en del till förändringar och nyetablering av verksamheter.

Men nu tycks arbetet tagit en ny vändning där tjänstemännen på kommunledningskontoret helt på eget bevåg svävat iväg och tänker satsa på mer ytliga jippobetonade ”drömprojekt” vid ett antal tillfällen centralt än att lägga grunden för ett långsiktigt arbete att utveckla hela kommunen.

På kommunens hemsida tydliggörs hur exkluderande programmet kommer att bli genom geografisk avgränsning: ”Områdena levandegörs i Nolhaga Park med omnejd, men även centrum och Mjörn kommer att användas för att bygga upp temaparker.” Detta trots att grunduppdraget är att jubileumsaktiviteterna ska omfatta hela kommunen. Förvisso är det ju ett firande av staden Alingsås tillblivelse men det är ju minst lika viktigt att kommunens alla delar får del av firandet och de satsade pengarna.

Att en halv miljon kronor satsas på kortsiktiga drömmar må väl vara hänt men det bör också klargöras vad den totala budgeten landar på med projektledare, löner och administration av kommunala tjänster. Det har tidigare pratats om runt 2 miljoner kronor. För den pengen borde vi skattebetalare kunna begära bättre utdelning där jubileet faktiskt skulle kunna vara ett rejält avstamp för en mer livaktig kommun.

  • Kalle Karlsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.