Förbjud tiggeriet

Alingsås

Med hänsyn till den mängd debattartiklar, som presenterades i AT i lördags, kan man tro, att alla boende i Alingsås kommun önskar att tiggeriet ska fortsätta. Jag är av annan åsikt och vill med nedanstående argument förklara varför. Vi vet idag, att tiggeriet är till stor del organiserat. Många av dem, som sitter utanför våra affärer, är mer eller mindre livegna personer, som genom sitt tiggeri låter någon annan berika sig. Dessutom måste Sverige någon gång sätta ner foten och följa de regler, som finns. Som EU-medborgare har du rätt, att resa till ett EU-land och söka jobb i tre månader. Om man inte fått jobb inom denna tid, skall man återvända hem! I Sverige har man rätt att campa på annans mark i några dygn. Sedan upphör den rätten! Genom att tillåta tiggeri har vi dessutom främjat en livsstil som omöjliggjort en social utveckling för den romska befolkningen. Denna livsstil har inneburit, att barnen har försummats och inte fått den skolundervisning, som skulle ha kunnat ge hela den romska befolkningen ett bättre liv.

  • A-K Hjelm
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.