Kritik för bristande cancervård

Alingsås

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ger Alingsås lasarett kritik för bristande omvårdnad av en cancerpatient.

Av IVO:s beslut framgår att en man i 90-årsåldern skulle få en kateter insatt i urinblåsan på grund av smärtor.

Men efter tre misslyckade försök blev patienten inlagd vid en strokeavdelning. Mannen fick sedan mycket kraftiga smärtor och en anhörig, som själv är läkare, bad en sköterska tillkalla kirurg och ordna med medicinering för lindring av smärta och ångest.

Den anhörige upplevde att sjuksköterskan inte tog situationen på allvar och att det tog lång tid innan hon ringde jourhavande läkare. 50 minuter efter att den anhörige upptäckte patientens försämring anlände en läkare för att undersöka patienten.

Läkaren ska då ha insett allvaret och sett till att en röntgenundersökning genomfördes akut. Patienten hade ett så kallat uttalat hematom i buken och blev då inlagd på intensivvårdsavdelningen och fick smärtstillande och lugnande medel.

IVO skriver i sitt beslut att inspektionen inte anser att omvårdnaden av patienten levde upp till kravet på god vård då övervakningen av patienten var bristfällig.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.