Kvasivetare älskar att dementera axiom i brist på bevis

Alingsås

Det har debatterats om skolmaten ska vara närodlad och ekologisk eller om vi ska köpa plastpackade, kokta ägg ifrån Danmark och kött från Irland.

Skälet att köpa importmat är priset, och dumsnålheten trotsar som vanligt oförväget allt förnuft, men man blundar för uppenbara självklarheter.

Det är en självklarhet att maten som barnen och andra i omsorgen äter, ska vara närodlad. Det är lika självklart att det är idiotiskt att spruta gift på maten och ner i barnens natur. Det är också självklart att jobb i vår egna matindustri är bättre än arbetslöshet och depressioner. Det är även självklart att ett militärt försvar är meningslöst om vi inte har egen försörjning av mat.

Allt detta är axiom men kvasivetenskapen (för det finns ingen annan) kräver bevis. Matindustrin är mäktig och likt tobaksindustrin på sjuttiotalet saknar den incitament att finansiera forskning som leder till förändring av marknaden.

Det är dags att ställa krav på verklighetsförankring och förnuft i debatten. LOU är ett dåligt verktyg för att göra upphandlingar, men vi är inte bakbundna som vissa politiker vill få oss att tro.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.