Foto: JOHAN HALLBERG
Ingen säker passage. Bron har varit i dåligt skick och ska genomgå en omfattande upprustning.

Väveribron avstängd för renovering

Alingsås

I veckan stängdes Väveribron över Lillån av – bron är i dåligt skick och måste genomgå en renovering.

I början av veckan inleddes arbetet med att renovera Väveribron som i sitt nuvarande utförande är från 1968. Bron, som går över Lillån vid polis­huset, är i dåligt skick och
i stort behov av upprustning.

Som första åtgärd har hela
gångytan på bron plockats bort. Under arbetets gång ska betongpelare, balkar och stödmur renoveras. De reglerbara dammluckor som finns på bron är också i dåligt skick och ska repareras.

För att kunna genomföra arbetena så har Gerdsken under en tid tappats på extra mycket vatten. På så sätt ska man kunna minska flödet
i ån vid de tillfällen då man genomför gjutningsarbeten. I samband med det arbete som nu genomförs kommer Väveribron även att få nya räcken, och anslutande räcken på land.

Projektet beräknas vara klart i början av februari.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.