Vi har fått nog – stoppa våldtäkter och mäns sexuella våld!

Regionalt

Torsdagen den 11 januari anordnar Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, en nationell ljusmanifestation över hela landet. Kvinnojourer och tjejjourer i Väst anordnar ljusmanifestation på Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Kvinnojouren och tjejjouren Olivia är medlem i båda dessa organisationer och kommer att medverka i Göteborg.

Under 2016 anmäldes 20 300 sexual­brott, varav 6 720 rubricerades som våldtäkt. Enligt Nationella trygghetsundersökningen skedde drygt hälften av alla sexualbrott på allmän plats. Övergrepp i bostad ligger på 19 procent men det beror på att det är det ett stort mörkertal då de flesta inte anmäls.

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 procent) utsatts minst två gånger under 2016.

4,1 procent av Sveriges kvinnor och tjejer uppger att de blev utsatta någon gång under förra året. NTU visar att tjejer i åldern 16–24 år är den grupp som var absolut mest utsatt för sexual­brott 2016. I den här gruppen har det skett en markant ökning, från nio till 14 procent mellan 2015 och 2016. I gruppen tjejer och kvinnor i stort går det också att se en ökning de senaste fyra åren.

När det gäller anmälda brott så ser trenden liknande ut, en ökning på senare år. År 2016 anmäldes totalt 20 300 sexual­brott, vilket är en ökning med 12 procent i jämförelse med 2015. De anmälda våldtäkterna ökade med 13 procent till 6 720 brott. Även anmälda brott om sexuellt ofredande ökade, till 10 600 (+21 procent) brott.

Av personerna som 2016 var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor och tjejer var 99 procent män. Men samtidigt som vi sett att tjejer och kvinnor uppger större utsatthet och anmäler fler sexualbrott så har uppklarandeprocenten sjunkit för just dessa brott. Polisen har alltså blivit sämre på att klara upp sexualbrott.

Endast 12 procent av alla utredda sexualbrott ledde till dom förra året. Endast 689 av de brott som rubricerats våldtäkt blev uppklarade i rätts­väsendet. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med 2015. Och en helt galet låg andel om vi jämför med många andra brott.

Att det ser ut så beror dels på att polis och åklagare ofta lägger ner förundersökningar tidigt när ”ord står mot ord” och de bedömer att det inte räcker till åtal. Och när det faktiskt väcks åtal är ofta förundersökningen så undermålig att domstolen inte kan döma. Det såg vi exempelvis nyligen i fallet med kvinnan som gruppvåldtagits i en trappuppgång i Fittja. Förhör och brottsplatsundersökning skedde nästan ett år senare, och i det friande domen riktades kritik mot polisinsatsen.

Roks kräver:
• Långsiktig ekonomisk satsning på kvinno- och tjejjourer.
• Polisen måste alltid utreda sexual­brott med största noggrannhet och professionalism och det krävs öronmärkta resurser för sexualbrottsutredningar.
• Vi kräver att alla polisdistrikt inrättar specialistgrupper för sexual­brott.

Du som vill manifestera mot mäns sexuella våld mot kvinnor. Kom till Gustav Adolfs torg i Göteborg den 11 januari klockan 14!

  • Kvinnojouren och tjejjouren Olivia
    Alingsås, Lerum Vårgårda
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher