Arkivbild: Per Anger

Avråder till vindkraft på Rödene

Alingsås

Inför en avgörande dom i mark- och miljööverdomstolen sällar sig nu Naturvårdsverket till dem som har en restriktiv hållning till en vindkraftsetablering på Rödeneplatån.

För många år sedan pekade kommunen ut Rödeneplatån i sin vindbruksplan och länsstyrelsen gav tummen upp för en etablering när företaget Nordisk Vindkraft visade intresse. Men efter överklagan av närboende kom förra året en dom i mark- och miljödomstolen som gick på de boendes linje.

Domen har överklagats av vindkraftsföretaget och inför förhandling i mark- och miljööverdomstolen har nu Naturvårdsverket inkommit med ett yttrande. Här avråder myndigheten flera av kraftverken. Orsaken är fågelarten fiskgjuse, vars levnadsförhållanden i området lyfts av naturskyddsföreningen tidigare.

Naturvårdsverket sällar sig till dem som inte tycker att frågan utretts tillräckligt. Myndigheten skriver därför i sitt yttrande att den inte kan bedöma hur en vindkraftsetablering påverkar fågellivet. Däremot skriver Naturvårdsverket att ett antal planerade vindkraftsverk kan hamna i konflikt med en häckningsplats i den östra delen av Rödeneområdet.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.