BJÖRKÄNGSARTIKLAR 2016/2017. Vårgårda kommuns planer på byggnation i kvarteret Björkängen har det skrivits om flera gånger i AT.
BJÖRKÄNGSARTIKLAR 2016/2017. Vårgårda kommuns planer på byggnation i kvarteret Björkängen har det skrivits om flera gånger i AT.

Björkängsplan ligger fast

Vårgårda

Vårgårda kommuns detaljplan för kvarteret Björkängen överklagades av 50 personer, men Svea Hovrätt ger inte de klagande något prövningstillstånd.

Ett prövningstillstånd är ett tillstånd som en domstol på högre nivå än den tidigare måste bevilja för att ett mål ska kunna tas upp och prövas av domstolen. Vårgårda kommuns detaljplan för bostäder i kvarteret Björkängen överklagades till tingsrättens mark-och miljödomstol.

De närboende är starkt kritiska till planerna att bygga bostäder i grönområdet. Men tingsrätten gick dem inte till mötes. Och det gör inte heller mark- och miljööverdomstolen i Svea Hovrätt. De har beslutat att inte ge de klagande prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska ges om det finns anledning att betvivla riktigheten i hur mark- och miljödomstolens beslut kommit till, att det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre domstol eller att det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd. Beslutet kan enligt lagen inte överklagas. Beslutet betyder att kommunens antagande av detaljplanen ligger fast.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher