Foto: Erika Hedman
Maria Blad, koordinator på Bräcke diakoni.
Foto: Erika Hedman
Maria Blad, koordinator på Bräcke diakoni.

Bräcke Diakoni tar över Home-Start

Alingsås

Föräldrastödsprogrammet Home-Start drevs tidigare av Alingsås kommun men efter upphandling är det Bräcke diakoni som kommer att driva verksamheten vidare.
– Vi känner att detta verkligen är något som passar oss, säger Maria Blad, koordinator på Bräcke diakoni.

Föräldrastödsprogrammet Home-Starts syfte är att erbjuda familjer stöd och avlastning under en begränsad period.

Home-Start drevs tidigare av Alingsås kommun men efter upphandling är det alltså stiftelsen Bräcke diakoni, som sedan tidigare driver Vårdcentralen Centrum, äldreboendet Ginstgården, Primärvårdsrehab, Hemtjänst och Alzheimers café, som kommer driva verksamheten vidare.

– Det blir ingen skillnad i verksamheten i sig, det enda är att det är en ny organisation som står bakom. Det kanske kan locka fler volontärer, och kanske även familjer, att det inte är kommunen utan en fristående organisation som står bakom, säger Maria Blad, och fortsätter:

– Med vår tidigare erfarenhet av stöd, omsorg och volontärinsatser passar verksamheten oss perfekt. Grundtanken med Home-Start är att en medmänniska hjälper en annan och det rimmar väl med Bräcke diakonis vision om ett medmänskligare samhälle.

Verksamheten finns till för familjer i Alingsås kommun som under en begränsad tidsperiod behöver stöd i sin vardag. Det kan vara familjer i sjukdom, sorg eller annan besvärlig livssituation, familjer som är nyetablerade och har ett litet socialt nätverk eller av annan anledning önskar stöttning i sin vardag. I familjen ska finnas minst ett barn under sex år.

Stödet består av frivilliga så kallade familjekontakter som rekryteras, utbildas och handleds av Bräcke diakoni. Därefter matchas familjekontakterna med familjer som på olika sätt behöver stöd i sin vardag.

– Eftersom verksamheten legat i träda ett tag finns inga pågående familjekontakter nu, så det vi måste börja med är att gå ut och informera i de kanaler vi har i kommunen, i andra organisationer och också till allmänheten. Både nya och gamla familjekontakter är varmt välkomna att höra av sig, säger Maria Blad.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher