Bild: Glantz arkitektstudio
Illustration över nya förskolebyggnaden vid Herrgårdens förskola på Stockslycke i Alingsås. Illustrationen är en animering och Fabs reserverar sig därför för eventuella förändringar.

Byggstart för Stockslyckes nya förskola

Alingsås

Snart tas de första spadtagen för Herrgårdens nya förskolebyggnad på Stockslycke. När projektet är färdigställt kommer det finnas förskoleplats för cirka 70 barn, vilket är en fördubbling mot vad Herrgårdens förskola rymmer idag.

Den nya byggnaden kommer innehålla två avdelningar för mindre barn (1-3 år) samt ett nytt mottagningskök. Det kommer även göras ombyggnationer i den befintliga lokalen, som även den ska innehålla två avdelningar. Dessa är för de äldre barnen (4-6 år).

– Jag ser fram emot att se hur den nya utemiljön tas emot av verksamheten och följa hur den nya förskolebyggnaden växer fram, säger Ronia Spiik, projektledare på det kommunägda fastighetsbolaget Fabs AB.

Byggprojektet är uppdelat i två etapper. Utemiljön som anläggs i den första etappen, med invigning inom ett par veckor, är avsedd för de stora barnen som är 4-6 år. Den kommer bland annat att innehålla lekutrustning i naturträ, kompisgunga, en asfalterad rundslinga för cyklar samt ett cykel- och leksaksförråd.

Den här utemiljön finns på baksidan av befintlig förskolebyggnad och under byggnationen av etapp två kommer samtliga förskolebarn att leka där. Utemiljön på framsidan ingår i etapp två, tillsammans med byggnation av den nya förskolebyggnad. Den avser lek för de mindre barnen, 1-3 år. Ytorna på båda lekgårdarna kommer att anläggas med konstgräs och sand.

I etapp två ingår även anläggning av nya kör- och parkeringsytor.

Läs mer i torsdagstidningen:

  • Då blir det inflyttning
  • Ville egentligen bygga större
  • Kulturhistoriskt värde

Läs mer i pappers-AT och eAT »

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.