Arkivfoto: TOTTE VESTERLUND
EFTERLYSER KLARLÄGGANDE. Joakim Järrebring (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, vill se klarläggande kring de motstridiga uppfattningarna om fakta som förekommer i turerna runt Alingsås Business Center.
Arkivfoto: TOTTE VESTERLUND
EFTERLYSER KLARLÄGGANDE. Joakim Järrebring (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, vill se klarläggande kring de motstridiga uppfattningarna om fakta som förekommer i turerna runt Alingsås Business Center.

Efterlyser klarläggande om ABC

Alingsås

– Det behövs klarlägganden för det finns motstridiga uppfattningar om fakta.
Det säger Joakim Järrebring (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, om den interna granskningsrapporten om Alingsås Business Center som låg till grund för avstängningar och uppsägningar av medarbetare där.

I mitten av november meddelade Alingsås kommun att förhandling om uppsägning skulle inledas med näringslivschefen Magnus Thordmark.

Bakgrunden var revisionsfirman EY:s, Ernst & Young, genomlysning av organisationen som senare skulle kompletteras med en internutredning.

Handelsutvecklaren och evenemangsansvarige på ABC skulle vara avstängda under tiden som internutredningen pågick. En avstängning som kom att vara längre än så.

Ifrågasatt innehåll

I slutet av november blev internutredningen klar, och det är alltså innehållet i den som nu har ifrågasatts och lett till en diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Utan att gå in på detaljer så har flera stycken av oss fått synpunkter på slutsatserna i den interna granskningsrapporten. Det finns avvikande meningar om det, och det är det som vi har fört samtal om utan att fatta formella beslut. Det behövs klarlägganden för det finns motstridiga uppfattningar om fakta, säger Joakim Järrebring (S).

Tanken är att kommunstyrelsens arbetsutskott ska landa i ett formellt beslut i samband med sitt nästa möte onsdag den 21 februari.

Kräver klarläggande

– Det ligger i hela kommunstyrelsens intresse att man klarlägger sakförhållandena för att komma så nära sanningen som möjligt, utifrån det kan man dra slutsatser om processens gång, säger Joakim Järrebring och fortsätter: –Det är svårt för oss som politiker att förhålla oss till de synpunkter som kommer från berörda och allmänheten när vi får ta del av motstridiga uppfattningar. Utgångspunkten är att vi har förtroende för våra tjänstemän. Vi vill säkerställa att vi har fattat beslut och fått information som överensstämmer med faktiska sakförhållanden.

För knappt två veckor sedan berättade AT att kommunen ville köpa ut de tidigare avstängda medarbetarna vid ABC, handelsutvecklaren och den evenemangsansvarige. Erbjudandet motsvarade 48 månadslöner fördelat på de bägge medarbetarna, alltså närmare 2 miljoner kronor.

Ett erbjudande som de tackade nej till.

– Vi vet ju att vi inte har begått något fel och arbetsgivaren har fortfarande inte har presenterat några skäl för uppsägningen. Det är underligt att man erbjuder oss en stor summa av skattebetalarnas pengar i stället för dialog om hur vi kan jobba vidare för stadens bästa som vi hela tiden eftersträvat, säger de båda.

Inställd förhandling

De var kallade till en facklig förhandling i förra veckan.

Men det blev ingen förhandling då. Budskapet från konsulterna som företrädde kommunen var att det pågår en dialog mellan politiken och kommunledningen och att en alternativ lösning diskuteras. 

– Vi ser med spänning fram emot att ta del av vilken alternativ lösning som det pratas om, säger de avslutningsvis.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.

veckansluncher